Uudenmaan työturvallisuuskilpailu: Turvallinen työmaa on rakentajien ja rakennuttajien yhteinen päätös

Ei yhtään vakavaa tapaturmaa. Hyvät toimintamallit varmistamassa, että kaikilla työmailla vallitsee yhtenäinen hyvä turvallisuuskulttuuri. Huolehditaan kaikkien työmailla työskentelevien turvallisuudesta ja asiakirjat ja luettelot pidetään aina ajan tasalla. Siinä joitain seikkoja, joilla voitettiin rakennusalan Uudenmaan työturvallisuuskilpailun rakennuttajapalkinto tänä vuonna. Kilpailussa palkittiin myös talonrakennuksen ja infra-alan viime vuoden parhaat yritykset ja työmaat.

Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri tavoin, joista työmaiden väliset alueelliset työturvallisuuskilpailut on yksi näkyvä keino. Uudenmaan alueella kilpailuja on järjestetty jo yli 20 vuotta.

Vuodesta 2009 eteenpäin rakentamisen työturvallisuutta on pyritty viemään eteenpäin yhdessä rakennuttajien kanssa, kun uusi asetus rakennustyön turvallisuudesta painotti rakennuttajan velvoitteita. Turvallisuutta tulee varmistaa yhdessä rakennuttajan, päätoteuttajan ja muiden toimijoiden kesken suunnittelusta alkaen.

NCC ja SRV Infra yritysten voittajiksi

Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa on valittu viime vuoden parhaat yritykset ja työmaat. Talonrakennusyritysten sarjan voittaja on NCC Suomi Oy. Infra-alan yritysten sarjassa kärkeen ylsi SRV Infra Oy. NCC uusi täten viime vuoden voittonsa.

Talonrakennusalan työmaasarjassa isojen rakennusyritysten voiton vei YIT Rakennus Oy:n työmaa Asunto Oy Kirkkonummen Hattara. Pienten rakennusyritysten työmaasarjassa kärkeen nousi Rakennus Oy Antti J. Ahola.

Infra-alan työmaista parhaaksi nousi Espoossa sijaitseva Skanska Infra Oy:n RU26 Kivenlahden aseman rakennusurakka.

Myös turvallisuusaasiansa hyvin hoitaneet aliurakoitsijat huomioitiin kilpailussa. Talonrakennusalalta kunniamaininta menee uudis- ja korjausrakentamisen sähköurakointia harjoittavalle RLO Sähkö Oy:lle.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon saaja on NCC Suomi Oy ja Infra-alan yritysten sarjassa SRV Infra Oy. Kiertopalkinnon saa se yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat. 

SRV pärjäsi Infra-alan lisäksi hyvin myös talonrakennusyritysten sarjassa sijoittuen siinä toiseksi.

SRV:n turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari on todella iloinen kilpailumenestyksestä. Tavoitteena on nolla tapaturmaa jokaisella työmaalla, ja siihen satsattiin SRV:ssä paljon viime vuonna. 

”Saimme vuoden alussa käyttöömme uuden sähköisen järjestelmän turvallisuushavaintojen keräämiseen. Työmailla tehtiin viime vuonna yli 4 700 havaintoa, joista jalostettuja raportteja ja korjaavia toimenpiteitä pääsee meillä kuka tahansa johdon lisäksi näkemään, kannatamme turvallisuudessa avoimuutta. Voimme nyt paremmin aktivoida työmaan urakoitsijoita mukaan turvallisuutta kehittämään  ja nostaa näkyville pienimpiäkin turvallisuusriskejä”, Korpisaari kehuu järjestelmää. 

Toimintaa on hänen mukaansa myös hyvä saada painetta ulkopuolelta. 

”Auditoinnit puskevat eteenpäin tekemään asioita paremmin. Ulkopuolinen taho näkee, onko tehty se mitä on luvattukin. Tätä kautta saadaan myös uudenlaista sisältöä ohjaukseen ja opetukseen ja toiminnasta vakaata”. 

SRV järjestää neljästi harmaan talouden torjuntapäivän kaikilla työmaillaan. Niissä Korpisaaren mukaan käydään jokaisen työntekijän kohdalla läpi, että kaikki luvat on kunnossa, ja tiedot raportoidaan myös veroviranomaiselle. Vaikka painopiste on harmaan talouden torjunnassa, tulee samalla käytyä läpi paljon työturvallisuutta. 

Kilpailuvuoden rakennuttajana palkittiin Väylävirasto 

Turvallisuusasiansa rakennuttajana hyvin hoitanut Väylävirasto saa palkinnon kilpailun parhaana rakennuttajana. 

”Väylän eli entisen Liikenneviraston rakennuttamien työmaiden MVR-indeksi on jo useamman vuoden ollut valtakunnan parhaimpia. Turvallisuuskilpailuun osallistuneiden Väylän työmailla ei sattunut vakavia tapaturmia lainkaan”, perustelee valintaa työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Hietavirran mukaan kaikille Väylän työmaille on laadittu kohdekohtainen turvallisuusasiakirja ja kirjalliset turvallisuussäännöt ja rakennuttaja on omalta osaltaan sopimusteknisesti huolehtinut harmaan talouden torjunnasta. 

”Avin toimittamissa tarkastuksissa tilaajavastuuasiat on hoidettu säännösten edellyttämällä tavalla. Työntekijäluettelot ovat olleet ajantasaisia ja työntekijöillä on ollut asianmukainen kuvallinen henkilötunniste. Lisäksi virasto on yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa käynnistänyt työturvallisuutta edistäviä kehitys- ja tutkimushankkeita, joita vuonna 2018 oli muun muassa paalutuskoneiden työturvallisuusoppaan laatiminen”, Hietavirta kiittelee.

Myös 2019 alkoi rakentamisessa synkästi

Tämäkin vuosi alkoi rakentamisen turvallisuuden kannalta synkästi. Niin oli myös viime vuonna, kun helmikuussa tapahtui viikon sisällä kaksi kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Myös tänä vuonna vuoden alussa sattui heti kaksi työpaikkakuolemaa. Vihdissä omakotitalon työmaalla työntekijä jäi hirsirakenteen alle. Porvoossa ajoneuvonosturin kuljettaja putosi noin neljän metrin korkeudesta puomin päältä ja menehtyi.

Työmailla on sattunut myös vakavia työtapaturmia, joiden johdosta Rakennusteollisuus RT, Ammattiliitto PRO ja Rakennusliitto yhdessä kehottavat yritysten ja työmaiden työsuojeluorganisaatioiden ihmisiä edelleen tarkastamaan työmailla turvallisuuden tasoa, kuten henkilökohtaisten putoamissuojainten käyttöä.

”Putoamisvaaran voi torjua vain ennakolta, työnjohdon tulee aina ennen työn aloitusta katsoa työntekijöiden kanssa yhdessä esimerkiksi valjaiden kiinnityspisteet läpi, mikäli putoamissuojausta ei voida toteuttaa rakenteellisesti esimerkiksi kaiteiden avulla. Lisäksi valjaiden tulee olla käyttötarkoitukseen soveltuvat ja työntekijän tulee osata myös pukea ne oikein päälle”, painottaa turvallisuusasiantuntija Juha Suvanto Talonrakennusteollisuus ry:stä.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry. 

Voittajat tullaan palkitsemaan koko rakennusalan yhteisen Turvallisuusviikon seminaarin yhteydessä Helsingissä 14.5.2019. 

Lisätiedot: 

Talonrakennusteollisuus ry:n Helsingin toimisto, aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen,
puh. 0500 602 415, asiamies Juha Suvanto, puh. 050 3449 669 ja asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694

INFRA ry, asiantuntija Ari Kähkönen, puh. 050 511 6770

Etelä Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta, puh. 0295 016 000 ja ylitarkastaja Ville Lappalainen, puh. 0295 016 288

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä