Lausunto itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittämisestä

Itäisen Suomen elinvoiman kehittymisen edellytyksenä on alueen saavutettavuuden parantuminen, nykyisen teollisuuden jatkuvuuden turvaaminen, toimintaedellytysten
varmistuminen ja uuden teollisen toiminnan kehittymisen edellytysten luominen sekä
yritysrakenteen uusiutuminen.

VN/16546/2022, Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen (14.7.2022) >

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä