Sairauspoissaolojen seurantatyökalu

Rakennusalan yrityksille ohje ja Excel-mallipohja sairauspoissaolojen seurantaan.

Sairauspoissaolojen seurantaan on kehitetty rakennusalan yrityksille ohje ja Excel-mallipohja, joiden avulla voit kerätä tietoa yrityksesi sairauspoissaoloista ja niiden kehityksestä.

Ohje määrittää, mitä tietoja kerätään (poissaolojen syyt ammattiaseman mukaan) ja mitä mittayksikköä tulee käyttää (päivää/henkilötyövuosi).

Seuraamalla poissaoloja pystyt arvioimaan työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointitoimien vaikuttavuutta. Lisäksi saat näin täytettyä lakisääteisen velvollisuuden ilmoittaa poissaoloista työterveyshuollolle.

Sairauspoissaolojen seurantatyökalu on kehitetty RT:n ja työntekijäliittojen yhteisessä Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeessa.

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä