Rakennusteollisuus RT ry:n ekstranet-jäsentunnusrekisteri (Jäsen-sivut rt.fi)

Henkilötietojen käsittely Rakennusteollisuus RT ry:n ekstranet-jäsentunnusrekisterissä: Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojenkäsittelystä

1. Rekisterin nimiRakennusteollisuus RT ry:n ekstranet-jäsentunnusrekisteri
2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilöRakennusteollisuus RT ry (jäljempänä “RT” tai “Rekisterinpitäjä”)
Eteläranta 10, 00130
Puhelin (09) 12 991
rt[@]rakennusteollisuus.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
(aleksanteri.viinikka[@]rt.fi, p. 050 465 3645)

RT ja kukin RT:n toimialaliitto yhteyshenkilöiden osalta käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä.

Luettelo RT:n toimialaliitoista
Rekisterin yhteyshenkilö RT:ssa on

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteRekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

RT:n extranetsivuston käyttäjätunnusten luomiseen

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu).
Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvatun tehtävän hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, jotka ovat RT:n jäsenyritysten työntekijöitä tai RT:n ja sen toimialaliittojen omia työntekijöitä.
4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedotRekisteri sisältää RT:n jäsenyritysten työntekijöiden sekä RT:n ja sen toimialaliittojen omien työntekijöiden yhteyshenkilöiden tietoja. Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Tällaisia ovat etenkin:
– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– yritys
– yrityksen y-tunnus (jäsenyyden tarkistamista varten)
5. Säännönmukaiset tietolähteetRT:n ekstranet-jäsentunnusrekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutuksetRT ei luovuta ekstranet-jäsentunnusrekisterin tietoja eteenpäin.
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleRekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
8. Tietojen säilytysRekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain.
Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.
9. TarkastusoikeusRekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyltä yhteyshenkilöltä.
10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä
oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyäRekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
12. Oikeus tehdä
valitus tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä