Rakennusteollisuus RT ry:n osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittely Rakennusteollisuus RT:n osallistujarekisterissä: Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterin nimiRakennusteollisuus RT ry:n osallistujarekisteri
2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilöRakennusteollisuus RT ry (jäljempänä “RT” tai “Rekisterinpitäjä”)
Eteläranta 10, 00130
Puhelin (09) 12 991
rt[@]rakennusteollisuus.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
(aleksanteri.viinikka[@]rt.fi, p. 050 465 3645)
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteRekisterissä olevia henkilötietoja käytetään RT:n järjestämien tilaisuuksien (esim. koulutukset, seminaarit, kilpailut) osallistujien rekisteröimiseen ja henkilötietojen käsittelyyn tästä johtuen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan b (sopimuksen täytäntöönpano) ja f alakohtiin (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu RT:n tarpeesta
käsitellä henkilötietoa rekisteröidyn ilmoittautumisen ja osallistumisen yhteydessä. Rekisteröidyt ovat RT:n järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneita henkilöitä.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:
– etu- ja sukunimi, syntymäaika
– yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
– tehtävänimi ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
– erityisruokavaliot (arkaluonteinen tieto)
5. Säännönmukaiset tietolähteetTiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Joissakin tapauksissa ilmoittajana voi olla myös muu kuin osallistuja itse, jolloin ilmoittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa henkilötieto RT:lle.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutuksetRT luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä henkilötietoja mm. tapahtumien- ja matkanjärjestäjille. Lisäksi puolustusvoimille tarvittaessa (liittyen Rakennuspoolin toimintaan).
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleRekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
8. Tietojen säilytysRekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti,
pääsääntöisesti mahdollisimman pian kunkin tilaisuuden jälkeen ko. tilaisuuden osalta. Tiedot poistetaan tällöin rekisteristä, ellei niiden säilyttämiselle ole edelleen tarve ja olemassa tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

Jos henkilötieto halutaan säilyttää eikä säilyttämiselle ole muuta asetuksen mukaista perustetta, tulee rekisteröidyltä pyytää suostumus.
9. TarkastusoikeusRekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyltä yhteyshenkilöltä
10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamistaRekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyltä yhteyshenkilöltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyäRekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä