Laatumittari työmaille

Laatumittarin tavoitteena on ehkäistä laatuvirheiden syntymistä ennalta rakennustyömaalla ja auttaa korjaamaan jo syntyneet laatupoikkeamat.

RT:n kehittämä Laatumittari on Työturvallisuusmittarin kaltainen käytännön työkalu rakennusyrityksille. Sen avulla työmailla havaitaan mahdolliset laaturiskit ajoissa ja korjataan ne. 

Lisäksi Laatumittari auttaa työmaata jäsentelemään laatupoikkeamat niistä vastuussa oleville yrityksille. Siten koko projektin laadunhallintaa on helpompi ohjata. 

Laatumittari muodostuu kahdesta pääosasta

1. Työmaan aikana tehtävä säännöllinen havainnointi, jolla varmistetaan laaduntuottoon vaikuttavat välilliset edellytykset.

Tarkastelukohteina ovat

  • työmaan ulkoinen siisteys,
  • materiaalin hallinta,
  • valmiin työn laatu sekä
  • laadunhallinnan toteutus.

2. Luovutukseen valmistautumisen yhteydessä tehtävä mittaus, jolla varmistetaan asuntojen oikea-aikainen ja laadukas valmistuminen.

Tarkastelukohteina ovat

  • luovutuksen suunnittelu,
  • aikataulutilanne portaittain,
  • laatuvaikutelma sekä
  • valmiin työn laatu asunnoittain.

Ota tiedostot käyttöösi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä