Asenne ratkaisee työturvallisuuden

Constin toimialajohtaja Risto Kiven blogiteksti on kolmantena sarjassa, jossa yritysjohdon edustajat pohtivat, mistä rakentuu turvallinen ja hyvinvoiva rakennusala.

Työturvallisuus lähtee asenteesta. Se ratkaisee, miten vakavasti turvallisuusohjeet ja säädökset otetaan ja miten niitä lähdetään toteuttamaan. Asenteet työturvallisuuteen korostuvat entisestään työmailla, joita ei suljeta kokonaan ulkopuolisilta rakentamisen ajaksi. Tällaisia ovat muun muassa parkkihallit ja kauppakeskukset, sekä erityisesti taloyhtiöiden remontit.

Päivittäinen työ muokkaa mielikuvia

Taloyhtiöiden tapauksessa erityispiirre on se, että työskennellään ihmisten asuintiloissa ja asukkaat ovat paikalla koko projektin ajan. Siinä missä uudiskohteet ovat tiukasti aidattuja ja porttien sisäpuolelle pääsevät vain työmaan työntekijät, remontoitavissa taloyhtiöissä työmaa-alue voi vaihdella jopa viikoittain, ja ihmisillä täytyy koko ajan olla turvallinen kulkureitti koteihinsa. Lisäksi työmaa-alueen läheisyydessä liikkuu usein lapsia, joilla huomiokyky ja huolellisuus eivät ole samanlaiset kuin aikuisilla. Nämä tekijät lisäävät työturvallisuusriskejä, ja siksi työmaan ja asuinalueen erillään pitäminen korostuu entisestään.

Minun tehtäväni on viedä viesti turvallisuusasenteista käytäntöön. Kun parin metrin päässä kuljetaan shortseissa ja sandaaleissa, ja aidan toisella puolella on kypäräpakko, niin se voi herättää työntekijällä kysymyksen, miksi työturvallisuusasioista keskustellaan niin paljon ja niihin puututaan.

Myös rakentamisen ja remontoinnin markkinointikuvasto kenties osaltaan vahvistaa tätä käsitystä. Siinä keskitytään usein hyvään fiilikseen, ollaan mökki- tai omakotitalotyömailla ja aurinko paistaa. Työturvallisuus ei kuitenkaan aina ole niin näyttävää. Lisäksi sille on syynsä, että pitkiä hihoja ja lahkeita käytetään vaikka olisi lämpimämpikin keli. Myös pientyömailla turvallisuusasioihin tulee suhtautua yhtä vakavasti.

Siksi painotan esimerkkinä toimimista. Työntekijämme edustavat asukkaiden näkökulmasta paitsi yritystä, myös koko rakennusalaa. Työntekijälle kohde voi olla jo viideskymmenes tai sadas samanlainen, mutta taloyhtiön asukkaille se on ensimmäinen vastaava kokemus. Alamme ammattilaisten päivittäisellä tekemiselle on näin ollen suuri merkitys myös mielikuvien luomisessa.

Ymmärrettävää on myös, että monia asukkaita kiinnostaa remontin eteneminen. Juttua riittäisi, ja kahvia ja pullaakin meille tarjotaan silloin tällöin. Asukkaiden havainnot ovat tärkeitä ja toivottuja, ja asukkaiden osallistaminen turvallisesti onnistuu esimerkiksi sähköisen palautejärjestelmän kautta. Työmaajohdon aktiivinen viestintä pitää asukkaat ajan tasalla remontin kulusta ja muun muassa turvallisista kulkureiteistä. Kaikkein tärkeintä on saada luotua tunne siitä, että kyseessä on yhteinen projekti, joka tehdään asukkaiden parhaaksi.

Avoin ja myönteinen puhe tuo tulosta

Yksikkömme remontoi noin 200 kohdetta vuodessa, joten näillä asioilla on todella merkitystä. Kun huomasimme, että taloyhtiötyömailla pienten tapaturmien määrä alkoi nousta, tartuimme järjestelmällisesti toimeen, ettei tilanne pääsisi pahenemaan. Haluan, että jokainen meistä pääsee ehjänä töistä kotiin.

Näen, että asenteita muokataan parhaiten positiivisen kautta. Pelkät sakot ja sanktiot eivät nostaneet työturvallisuutta toivomallemme tasolle. Parhaiten toimiviksi tavoiksi ovat osoittautuneet avoin puhe ja kattava perehdytys, sekä myönteinen palaute ja palkitseminen.

Työtä turvallisuuden eteen on tehty yhdessä työntekijöidemme, luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Työntekijöiltä on saatu monia hyviä ehdotuksia, joita olemme ottaneet käytäntöön. Näin toimien saimme vähennettyä tapaturmien määrää yli puolella, samalla kun asenne työturvallisuuteen on myönteisempi ja puhetapa rakentavampi.

Kannustamme kaikkia työmaalla toimivia tuomaan esiin työturvallisuushavaintoja, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin, ja palkitsemme säännöllisesti työmaita, joissa työturvallisuus on asianmukaisella tolalla. On tärkeää kiittää paitsi hyvin tehdystä työstä, myös toimista turvallisuuden eteen. Palkitsemisen pitää myös koskea koko ketjua, aliurakoitsijoista ja työntekijöistä johtoon asti, sillä kyse on aina yhteistyöstä.

Positiivisen palautteen antamisessa me suomalaiset emme aina ole niin taitavia, mutta sitä kannattaa ehdottomasti harjoitella ja ottaa käyttöön. Ihmiset haluavat lähtökohtaisesti tehdä työnsä hyvin ja onnistua, joten julkinen kiitos ja myönteinen huomio on merkittävä voima.                                                                                       

Haastan kaikkia työmailla ja työmaan läheisyydessä olevia käyttäjiä tekemään työturvallisuushavaintoja ja keskustelemaan tästä tärkeästä asiasta yhdessä. Siten pystymme luomaan turvallisen työympäristön, jossa työt etenevät sujuvasti ja tehokkaasti. Positiivinen puhe ja keskustelut työturvallisuudesta ovat tuoneet minulle paljon hyvää mieltä ja niiden tulokset ovat olleet todella rohkaisevia.

RT:n turvallisuusryhmä  päätyi haastamaan rakennusalan johtotehtävissä toimivia henkilöitä kertomaan oman näkemyksensä ja kokemuksensa siitä, miksi turvallisuutta on johdettava, millaisin keinoin, ja mitä hyvää se tuo mukanaan. Haasteen kautta halutaan viestiä koko rakennusalalle, että hyvä johtaminen on ratkaisevassa asemassa työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisessä.
Haasteeseen kolmantena tarttui Constin toimialajohtaja Risto Kivi, joka haastaa seuraavana YIT:n mukaan.

Aiemmat blogikirjoitukset:

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä