Vuonna 2023 kaikki on toisin

Rakentaminen on jarruttanut voimakkaasti yli vuoden. Yrityskyselyjen mukaan rakentaminen on suhdanteen pohjalla. Suurin epävarmuus ja pudotus näyttävät kuitenkin olevan takanapäin. Aloituksissa ja luvissa on pudottu tasolle, josta nousu on tilastohistoriassa keskimäärin alkanut.

Rakentamisen laiva kääntyy kuitenkin hitaasti. Tuotanto laskee vielä pitkään. Uuden nousun ajoitus ja kulmakerroin riippuvat siitä, miten tiukasti eri tekijät pitävät ankkurin pohjassa kiinni.

Laskeva suhdanne näkyy eri tavalla eri rakentamisen lajeissa. Asuntorakentaminen jarruttaa ennakoitua voimakkaammin. Tuotannon painuminen alle kestävän tason tulee näkymään talouden dynamiikassa etenkin ensi vuonna. Asuntojen hintojen osalta suurempaan negatiiviseen kierteeseen ei kuitenkaan ole aineksia.

Toimitilat siirtyvät kannattelemaan uudisrakentamista. Vihreä siirtymä ja globaalien toimitusketjujen häiriöt lisäävät investointeja Suomeen. Korjaamisessa kitulias kasvu voimistuu. Infran tilanne pysyy julkisen rahoituksen osalta edelleen heikkona. Näkymä kuitenkin kirkastuu. Kaikkea rakentamista tukee kustannusten hiipuminen ja talouden kääntyminen kasvuun jo loppuvuonna.

Kuluneen nousukauden aikana rakennuskustannukset ja korot olivat matalalla ja koko Suomea ehdittiin rakentaa puoli vuosikymmentä poikkeuksellisen edullisesti ja paljon. Suomessa totuttiin siihen, että rakennusala kulkee kulkuaan, eikä isosta toimialasta tarvitse huolehtia sen enempää. Päinvastoin. Rakentamisen ja asumisen rahoitusta kiristettiin. Uusi rakentamislaki tehtiin huonosti valmisteltuna ja toimialalle vahingollisena. Tosiasiassa rakentaminen on vaikea laji. Projektit ovat kalliita ja pitkiä, ja niihin liittyy paljon pelureita ja palikoita.

Jatkossa kaikki on toisin. Yltäkylläisyyden ja tasaisen kasvun aika on ohi. Nyt koeponnistetaan hyvän sään aikana tehdyt päätökset. Taantuman uhka, odotuksia nopeampi inflaatio ja korkojen nousu leijuvat rakentamisen ympärillä vuonna 2023. Mikäli nyt nähty finanssisektorin turbulenssi yhä kiihtyy, voi velkarahalla tapahtuvan rakentamisen näkymä tummentua vielä voimakkaastikin. Deglobalisaatio ja koveneva kilpailu materiaaleista aiheuttavat jatkossa tuotantoketjujen häiriöitä. Kysynnän häiriöiden kylkeen kiilaavat jatkossa myös tarjonnan häiriöt. Arvaamattomuus lisääntyy politiikassa ja taloudessa.

Agendalla pitäisi olla vihreä siirtymä ja inhimillisen elämän kehittäminen. Meneillään oleva elinkustannuskriisi ja kasvavat jännitteet kuitenkin vaikeuttavat kehitystä kaikkialla maailmassa ainakin muutaman vuoden.

Samaan aikaan rakentamiseen kohdistuu ennennäkemätön määrä paineita. Rakentaminen on aivan oikein jo pitkään ymmärretty osana taloutta ja hyvinvointia. Jatkossa rakentamisen rooli pitää ymmärtää vielä isommin osana kestävää tulevaisuutta ja korjaavaa taloutta. Jos vihreää siirtymää, inhimillistä kehitystä ja kasvua halutaan Suomessa vauhdittaa, rakentamisen toimintaympäristöstä täytyy jatkossa pitää parempaa huolta.

Teksti on julkaistu RT:n kevään 2023 suhdannekatsauksessa. Katso suhdannekatsaus ja siihen liittyvät aineistot täältä.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä