Työryhmäesittely: Rakennusalan turvallisuuden edistäminen on yhteispeliä

RT:n valiokuntia ja työryhmiä esittelevällä palstalla on tällä kertaa vuorossa RT:n turvallisuusryhmä.

Turvallisuusryhmän jäsenet ovat mukana järjestämässä ja osallistumassa Rudus-turvapuiston oppilaitospäiviin.

Jäsenyritysten edustajista ja RT:n toimihenkilöistä koostuvat RT:n valiokunnat ja työryhmät ovat jäsenyrityksille yksi keskeinen väylä vaikuttaa RT:n toimintaan. RT:n turvallisuusryhmän tehtävä on tärkeä: rakennusalan töiden turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen. Ryhmän toiminnasta kertoo puheenjohtaja Antti Leino Skanskasta.

Mikä on turvallisuusryhmän toiminnan tarkoitus?

Turvallisuusryhmä haluaa jatkaa rakennusalan turvallisuustason parantamista. Seuraamme ja osallistumme lainsäädännön kehittämiseen, jaamme tietoa sekä hyvistä että ongelmallisista turvallisuuteen liittyvistä asioista tuottamalla viestintää, aineistoja, tilastoja ja koulutusta sekä osallistumalla selvityksiin ja tutkimuksiin. Tarjoamme foorumin keskustelulle ja kehittämiselle.

Turvallisuus liittyy vastuullisuuden kokonaisuuteen: alalla pitää olla hyvät työolot, jotta se houkuttelisi työvoimaa – ja tietysti siksi, että kaikki pääsisivät terveinä töistä kotiin päivän päätteeksi.

Keitä ryhmän jäsenet ovat?

Ryhmään kuuluu noin 15 RT:n jäsenyrityksen johtavaa turvallisuusasiantuntijaa talonrakennuksen toimialalta. Lisäksi mukana on edustajia myös infratoimialalta, rakennustuoteteollisuudesta sekä kattoalalta.

Mitä turvallisuusryhmässä on päällimmäisenä agendalla vuonna 2024? 

Turvallisuusryhmä kokoontuu neljästi vuodessa. Lisäksi sillä on pienryhmiä valituista RT:n strategiatavoitteisiin kytkeytyvistä teemoista: urakoitsijoiden hallinta, yhteiset käytännöt, poikkeamien hallinta ja johtamisen kehittäminen. Näistä tuotamme aineistoja ja viestintää jäsenyritysten käyttöön.

Keskustelemme paitsi viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa, myös muiden alojen turvallisuusosaajien kanssa. Vierailemme muun muassa Meriturvan koulutuskeskuksessa keväällä 2024.

Olemme tänä vuonna myös haastaneet rakennusalan johtotehtävissä toimivia henkilöitä kertomaan oman näkemyksensä ja kokemuksensa siitä, miksi ja miten turvallisuutta on johdettava ja mitä hyvää se tuo mukanaan. Tämän turvallisuusjohtamisen viestintähaasteen kautta halutaan viestiä koko rakennusalalle, että hyvä johtaminen on ratkaisevassa asemassa työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisessä. Haasteeseen ovat tähän mennessä osallistuneet Bonava Suomi Oy:n toimitusjohtaja Riku Patokoski ja Hartelan maanhankinnan ja asuntokehityksen johtaja Johanna Palosaari.

Kuvaile ryhmää kolmella sanalla.

Sitoutunut, asiantunteva, innostava.

Miksi kannattaa osallistua RT:n työryhmien toimintaan?

Turvallisuusasiantuntija on monesti yrityksessään yksin omassa roolissaan. Ryhmän kautta saa vertaissparrausta, apua sekä oppia hyvistä käytännöistä ja poikkeamista, kuten onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista. Kokoukset poikkeuksetta myös piristävät positiivisesti työviikkoa!

Antti Leino

RT:n turvallisuusryhmä

 • kehittää toimialan yleistä työturvallisuutta ja turvallisia työmenetelmiä
 • parantaa jäsenyritysten työturvallisuusvalmiuksia ja levittää hyviä turvallisuuskäytäntöjä jäsenkenttään
 • seuraa lainsäädäntömuutosten vaikutusta sekä EU:n että Suomen tasolla RT:n toimiston valmistelun pohjalta
 • antaa lausuntoja ja kannanottoja käytännön työturvallisuuskysymyksiin
 • ylläpitää aktiivista viranomaisyhteistyötä

Ryhmän kokoonpano 2024

 • Aleksi Auer, SRV Rakennus Oy
 • Sirpa Ek, Hartela-yhtiöt Oy​
 • Antti Jokela, YIT Suomi Oy​
 • Marko Kilpeläinen, Peab Oy ​
 • Jari Korpisaari, Jatke Oy ​
 • Marko Kuukkanen, Bonava Suomi Oy
 • Antti Leino, Skanska Oy​ (pj)
 • Jukka Moilanen, Rakennusliike Lapti Oy​
 • Iida Peltosaari, Consti Korjausrakentaminen Oy​
 • Ville Rinta-Jaskari, Pohjola Rakennus Oy
 • Jari Pulkkinen, Fira Rakennus Oy​
 • Ari Loukasmäki, Inlook Oy
 • Mikko Tammihovi, Saimaa Group Oy/Kymsol​
 • Arto Huhtanen, NCC Suomi Oy​
 • Ville Vatanen, Lujatalo Oy​
 • Jussi Puustinen, CHR Finland Services Oyj​
 • Anna Laksio, Parma Oy
 • Timo Pinomäki, GRK Infra Oy​
 • Janne Pekkarinen, Peab Industri Oy​
 • Tommi Niemi, Terramare Oy ​
 • Jarno Mikkola, Kattava Oy​
 • RT:n yhdyshenkilö: Henri Litmanen, työturvallisuusasiantuntija

Katso myös

Torstaina 18.4. järjestetään Telinetorstai, joka muistuttaa telinetyöskentelyn vaaroista. Päivän avulla halutaan ehkäistä putoamisonnettomuuksia. Sen järjestävät Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto ja työsuojeluhallinto.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä