Osaava työvoima

Rakennusalalla on ollut jo pitkään osaajapulaa sekä toisen asteen ammattitaitoisesta työvoimasta että korkea-asteen asiantuntijoista. Rakennusteollisuuden yritysten kokema osaajapula on muita talouden toimialoja korkeampaa ja huomattavasti yleisempää kuin esimerkiksi EU-maissa keskimäärin.

Rakennusteollisuuden yritykset näkevät osaajapulan ennen kaikkea laadullisena ongelmana. Vaikka hakijoita olisi, on haastavaa löytää työvoimaa, jolla olisi oikeanlaista ammattiosaamista. Työvoimatarve tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Lue vuoden 2021 osaamistarveselvitys (pdf).

Tavoitteemme

 1. Vähennetään alan kohtaanto-ongelmia lisäämällä työllistymisen kannusteita. Kehitetään ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia niin, että työllistymisellä on nykyistä suurempi painoarvo, ja parannetaan täydennyskoulutukseen ohjaamista. 
 2. Parannetaan varsinkin ammattikorkeakoulujen läpäisyaikaa lisäämällä korkeakoulujen resursseja ja kehittämällä rahoituksen ohjausmalleja.
 3. Kehitetään alan koulutusta vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Tehdään uusi osaajatarveselvitys, jossa alan koulutusvaatimuksia ja –tasoa peilataan tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimuksiin.
 4. Lisätään mahdollisuuksia houkutella alalle osaajia myös Suomen rajojen ulkopuolelta.
 5. Lisätään resursseja rakennusalan kannalta kriittisiin TKI- ja osaamiskokonaisuuksiin, joita ovat:
  • kaupunki- ja liikennetaloustiede
  • korjausrakentaminen
  • infrarakentaminen
  • digitalisaatio.

Yhteyshenkilöt

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä