EU-vaikuttaminen

Merkittävä osa lainsäädännöstämme tehdään EU:ssa, ja se on yksi maailman suurimmista talousalueista. EU:n kilpailukyky kumpuaa sisämarkkinoiden toimivuudesta, mikä on myös suomalaisten yritysten elinehto. Rakentamiseen EU-sääntely vaikuttaa yhä enemmän.

Rakennusprojekti Euroopan parlamentissa Brysselissä.

Vaikuttaminen EU-lainsäädäntöön vaatii pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällisyyttä. Teemme EU-edunvalvontaa itse sekä yhteistyössä muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja eurooppalaisten urakoitsijoiden kattojärjestön FIEC:n (European Construction Industry Federation) kanssa. 

RT:n EU-edunvalvonta koostuu muun muassa yhteisten kantojen laatimisesta eurooppalaisten kattojärjestöjen kanssa sekä tapaamisista ja yhteydenpidosta esimerkiksi komission virkamiesten, europarlamentaarikoiden sekä sidosryhmien kanssa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten rakennusalan järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 

EU-edunvalvontamme keskittyy erityisesti suoraan jäsenyritystemme toimintaan vaikuttavaan sääntelyyn sekä muihin rakennusalan kannalta merkittäviin teemoihin. Teemme edunvalvontaa myös yhdessä jäsenyritystemme kanssa. 

Tällä hetkellä rakennusalan kannalta merkittävimpiä EU-teemoja ja säädöshankkeita ovat  

  • rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) 
  • ennallistamisasetus (NRL) 
  • yritysvastuulaki (CSDD) 
  • kestävyysraportoinnin direktiivi (CSRD) ja kestävyysraportoinnin standardi (ESRS) 
  • kestävän rahoituksen taksonomia
  • rakennusten peruskorjausta vauhdittava Renovation Wave -strategia  
  • rakennustuoteasetus (CPR)
  • asbestidirektiivi
  • Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) ja infrarahoitus (CEF) 

RT:n teemat EU-vaaleihin 2024

Odotamme EU:lta investointeja turvallisuuteen ja vihreän siirtymän nopeuttamiseen. EU:n kilpailukyvyn varmistamiseksi investointien sisämarkkinat pitää saada toimiviksi ja lupakäytännöt sujuviksi.

Eurooppalaisen rakennusteollisuuden teemat EU-vaaleihin 2024

Miten rakennamme resilientin ja kestävän Euroopan yhdessä? Eurooppalaisten rakennusurakoitsijoiden kattojärjestö FIEC, johon myös RT kuuluu, on koonnut 10 keskeistä vaaliviestiä yhteiseksi manifestiksi. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja innovaatioita, eurooppalaista kilpailukykyä, investointeja teknologiaan ja työvoimaan sekä työterveyttä ja -turvallisuutta.

Muualla verkossa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä