Rakentaminen hidastuu Varsinais-Suomessa

Uudisrakentamiselle ennustetaan hidastumista, mutta korjausrakentamisen määrä kasvaa. Turussa rakentaminen on pysynyt hyvällä tasolla.

Talonrakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Jouni Vihmon laatiman suhdannekatsauksen mukaan rakentamisen suhdannetilanne heikkenee koko Lounais-Suomen alueella. Yleisimmäksi kasvun esteeksi on noussut riittämätön kysyntä. Uudisrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat laskussa kaikilla talonrakentamisen sektoreilla.

Lounais-Suomen alueen rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille suunnatun kyselyn vastauksien mukaan tulevalla puolivuotisjaksolla töiden määrän odotetaan vähenevän menneeseen talvikauteen verrattuna. Hidastumista ennustetaan kaikille uudisrakentamisen sektoreille, mutta korjausrakentamisen määrän ennakoidaan kasvavan kaikkien vastaajaryhmien arvioissa.

Turun rakennusvalvonnan tilastojen mukaan Turussa rakentaminen on pysynyt edelleen hyvällä tasolla, eikä vireille tulleiden lupahakemusten määrissä tai rakennustöiden aloituksissa ole vielä ollut näkyvissä merkittävää laskua. Rakennuslupien käsittelyaikaa on saatu lyhennettyä ja rakennusvalvonnan toimintaa kehitetään entisestään yhdessä Talonrakennusteollisuuden kanssa.

Talonrakennusteollisuus: Korjausrakentaminen tuplattava ja rehtiä kilpailua edistettävä

”Jotta pääsemme vihreän siirtymän tavoitteisiin, pitää energiatehokkuutta parantavan korjausrakentamisen määrä vähintään tuplata. Tähän tarvitaan myös valtion ja kuntien apua: ARAn energia-avustuksien määrän kasvattamista, kuntien korjausinvestointien vauhdittamista ja taloyhtiöiden rahoituksen saannin helpottamista”, linjaa Talonrakennusteollisuuden Turun aluepäällikkö Katja Suovo.

Tiukassa markkina- ja suhdannetilanteessa koetellaan innovaatiokykyä ja -tahtoa. ”Toivomme kuntien päätöksentekoon ketteryyttä ja rakentamisen mahdollistamista. Joskus se vaatii kaavamuutoksen tai -poikkeaman”, kertoo Suovo. ”Samoin julkisten hankintojen osalta löytyy parannettavaa rehdin kilpailun mahdollistamisessa. Hankintaprosesseihin tulisi kiinnittää huomiota ja muistaa hankintalain tavoitteet: tehostaa julkisten varojen käyttöä ja turvata yritysten tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tarjouskilpailuissa.”

Katso aineistot

Kuva: Maria Grönroos / Studio Liikkuva

Katja Suovo  aluepäällikkö

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä