Rakennusalan vuokratyöhön yhteiset pelisäännöt: ”Pyrimme kestäviin käytäntöihin henkilöstövuokrauksessa”

Vuokratyöntekijät muodostavat merkittävän osan rakennusalan työvoimasta. Tämän vuoksi on tärkeää, että eri osapuolten vastuut ovat kaikille selviä.

Kuva: Sakari Röyskö

Yhteisiä käytäntöjä on edistetty Rakennusteollisuus RT:n henkilöstöpalvelujaostossa, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2019. Jaostossa on mukana rakennusalan suurimpia henkilöstöpalvelualan yrityksiä, mukaan lukien Bolt.Works, jonka henkilöstöjohtaja Desiree Saarikivi toimii jaoston puheenjohtajana.

”Jaoston pitkän tähtäimen tavoitteina on paitsi saada RT:n sisällä merkittävän henkilöstöosan ääni paremmin kuuluviin, myös tuoda esille, mitä on hyvän tavan mukainen, kestävä henkilöstövuokraus”, Saarikivi avaa jaoston toimintaa. ”Näitä hyviä toimintatapoja haluamme yhteisesti tuoda esille.”

Jaostolla on vahva yhteinen näkemys siitä, että pelkästään lain edellyttämien minimivelvollisuuksien täyttäminen ei riitä.

”On tärkeää ajaa yhteisiä asioita kuten työturvallisuutta eteenpäin riippumatta siitä, kuka on työnantaja”, Saarikivi toteaa.

Pelisäännöt selventävät eri osapuolten vastuita

RT:n henkilöstöpalvelujaosto on työstänyt alkuvuonna 2023 jäsenyritysten kanssa pelisäännöt vuokratyövoiman käyttöön.

”Pelisäännöt ovat yksinkertaistettu ohje siitä, mitä hyvä henkilöstövuokraus rakennusalalla tarkoittaa. Ne summaavat turvallisuuden näkökulmasta asioita, jotka valtaosin tulevat lainsäädännöstä, mutta ilmaisevat vielä ytimekkäämmin, mitkä ovat kenenkin osapuolen vastuut ja velvollisuudet”, Saarikivi avaa.

”Lain mukaan vastuu turvallisuudesta kuuluu käyttäjäyritykselle, eli vuokratyötä käyttävälle yritykselle. Jaostossa kuitenkin näemme, että tämä ei yksinään riitä: työntekijä saattaa siirtyä työmaalta toiselle tiheäänkin tahtiin, joten koppia täytyy ottaa laajemmin ja aktiivisesti kehittää turvallisuuskulttuuria. Vain se vie tätä alaa aidosti eteenpäin.”

Pelisäännöissä todetaan esimerkiksi, että henkilöstöpalveluyrityksellä on mahdollisuus tehdä omia turvavartteja, turvallisuuskävelyjä ja TR-mittauksia työmaalla yhteistyössä käyttäjäyrityksen kanssa. Saarikivi korostaa sekä pelisäännöissä että henkilöstöpalvelujaoston toiminnassa yhteistä sitoutumista asioiden parantamiseen.

”Meillä on vahva pyrkimys jalkauttaa kestäviä käytäntöjä henkilöstövuokrauksessa. Toivomme, että nämä pelisäännöt voisivat jatkossa toimia esimerkiksi sopimuksissa liitedokumenttina, jota voidaan käyttää osoittamaan vastuita, velvollisuuksia ja rooleja”, Saarikivi summaa.

Tutustu pelisääntöihin

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä