Rakentaminen hidastuu Satakunnassa

Koko maan rakentamisen suhdannenäkymät kääntyivät keväällä laskuun, mutta käynnissä oleva tuotanto kannattelee rakentamista vuoden loppuun.

Rakennusala valmistautuu kuitenkin muiden tapaan talven energiakriisiin sekä laskevaan suhdanteeseen. Myönnettyjen rakennuslupien määrän perusteella rakentamisen määrä supistuu myös Satakunnassa.

Talonrakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Talonrakennusteollisuuden tekemän kyselyn perusteella Satakunnan alueen rakentamiseen ei odoteta radikaalia muutosta. Asunto- ja toimitilarakentamisen ennustetaan vähenevän, mutta toisaalta korjausrakentamiseen ennustetaan pientä kasvua.

Talonrakennusalan urakoitsijat ovat toistaiseksi olleet tyytyväisiä työtilanteeseen. Suurimpina toimintaan vaikuttavina tekijöinä pidetään töiden vähäistä määrää ja ammattitaitoisen työvoiman vähyyttä. Rakennuttajia ja tilaajia taas kismittää korkea hintataso.

Rakentaminen on keino elvyttää taloutta

”Kun olemme menossa taantumaan ja talous sakkaa, on erityisen tärkeää pitää mielessä, että rakentaminen luo talouskasvua ja verotuloja. Rakentamisen välittömiä vaikutuksia ovat työllisyys ja verotulot”, toteaa Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Katja Suovo.

Tilastojen mukaan noin joka viides suomalainen työllistyy uuden rakentamisesta tai rakennetun ympäristön hoidosta. Jokainen rakentamiseen käytetty miljoona euroa työllistää rakentamisen ketjussa noin 15 henkilöä. Verotulojen osuus taas on noin 40–45 prosenttia rakentamiseen sijoitetuista euroista.

”Pitkän aikavälin vaikutuksia rakentamisesta syntyy kilpailukyvyn, vipuvaikutuksen ja kestävän kasvun kautta. Asuntorakentaminen parantaa työvoiman liikkuvuutta, hyvin valittu rakennuskohde vauhdittaa muuta rakentamista ja niin uudis- kuin korjausrakentamisellakin voidaan vähentää päästöjä.”

”Investointeja ei siis tulisi laittaa jäihin, vaan uskaltaa pitää kiinni suunnitelmista ja hyödyntää notkahduksesta johtuvaa resurssien vapautumista. Nyt on aika ottaa käyttöön kaikki keinot rakentamisen sujuvoittamiseksi ja helpottamiseksi, on sitten kyse rakennuslupahakemusten käsittelyajoista tai lainsäädännön kiemuroista”, Suovo sanoo.

Katso myös

Katja Suovo  aluepäällikkö

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä