Vi söker en verksamhetsledare för INFRA Österbotten

För att betjäna våra medlemmar ännu bättre söker vi för ett permanent anställningsförhållande i Vasa en verksamhetsledare att ansvara för driften och utvecklingen av Österbottens distriktsförbund.

Ilmoitus suomeksi >

INFRA rf är en bransch- och arbetsgivarförening för yrkesverksamma inom infrastrukturbyggande. Medlemsföretagen producerar det stora flertalet av Finlands infrastrukturtjänster. INFRAs nästan 1 600 medlemsföretag bygger och underhåller vägar, terminaler och vitala kommunala tekniska nätverk. De producerar också ballast som behövs för allt byggande och erbjuder rivnings-, återvinnings- och lyfttjänster samt infrastrukturtjänster för industrin.

Mer än en fjärdedel av den totala byggvolymen i Finland är byggande och underhåll av infrastruktur. Våra medlemmar från Hangö till Enare gör det mesta av detta arbete och sysselsätter cirka 20 000 infrastrukturproffs.

För att betjäna våra medlemmar ännu bättre söker vi för ett permanent anställningsförhållande i Vasa en 

VERKSAMHETSLEDARE

att ansvara för driften och utvecklingen av Österbottens distriktsförbund.

Cirka 110 medlemsföretag tillhör INFRA Österbotten. Som verksamhetsledare ansvarar du för dessa företags intressen och medlemstjänster samt medlemskommunikation och marknadsföring som en del av INFRA och Rakennusteollisuus RT. I dina nyckeluppgifter ingår också att förvalta och utveckla sociala och intressentrelationer och partnerskap i Österbottenregionen.

Du arbetar som regionchef för INFRA rf Österbotten och deltar även aktivt i INFRAs och Rakennusteollisuus RTs verksamhet.

Ditt arbete kräver mångsidig social erfarenhet, samarbets- och nätverksförmåga, förmåga för intressebevakning och lämplig utbildning. Kunskap om organisationsverksamhet, god organisationsförmåga samt ekonomi- och förhandlingsförmåga är en stor fördel. Ditt systematiska och innovativa sätt att arbeta, ditt ansvar och din positiva inställning leder dig till framgång i ditt arbete.

Vi uppskattar också din marknadsföringsanda och ditt aktiva förhållningssätt. Du håller gärna kontakt med medlemskapet, ger smidigt råd om till exempel anställningsvillkor och avtalsfrågor samt anordnar medlemsevenemang och utbildningar. Att vara närvarande är naturligt för dig.

Vi erbjuder ett självständigt och ansvarsfullt jobb, en magnifik utsiktsplats över infrastruktur- och byggbranschen och en fantastisk arbetsgemenskap där du kan trivas länge. Vi stödjer även din fritids kulturella och fysiska aktiviteter. Ditt verksamhetsställe ligger i Vasa (Hovrättsesplanaden 16). Du får expertstöd från INFRA, Rakennusteollisuus RT och Finlands Näringslivsförbund EK för alla dina uppgifter.

Tjänsten är permanent och kommer att tillsättas från den 17 Oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Skicka din ansökan med löneförväntningar och CV till mailadressen kari.muhonen@infra.fi senast den 2022-10-2. Du bör skicka ansökan snabbt, vi tillsätter tjänsten efter att vi hittat en lämplig kandidat. Ange ”Verksamhetsledare Österbotten” i rubrikfältet.

MER INFORMATION:

Kari Muhonen, direktör med ansvar för medlemsservice och regional verksamhet i INFRA ry, kari.muhonen@infra.fi +358 400 943 350 (i första hand) 

Pasi Asikainen, styrelseordförande, INFRA Österbotten, pasi.asikainen@raimoasikainenoy.fi , +358 500 665 293

Bygnadsindustrin RT är förvaltare över byggföretagens ekonomiska, tekniska och arbetsmarknadsfrågor. RT-sammanslutningen omfattar centralförbundet och sex branscher: Husbyggnad, Byggproduktindustri, Infrastruktur, Byggteknisk industri, VVS-teknisk entreprenad och Pinta (Ytbeläggning). RT är en del av Näringslivets centralförbund EK.

Totalt cirka 2 800 medlemsföretag i sex branscher sysselsätter 60 000 personer. Våra medlemsföretags sammanlagda omsättning är cirka 20 miljarder euro. Till vår gemenskap hör också Byggbranschens Utbildningscenter RATEKO, Suomen Rakennusmedia Oy och Rakennuspooli, som verkar under överinseende av Underhållssäkerhetscentralen.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä