Tummat pilvet pimensivät horisontin – Talotekniikka-alan suhdannenäkymät heikkenivät kertaheitolla

Ukrainan sota heittää sen synkimmän varjon talotekniikka-alan tulevaisuuden odotuksiin. Uudisrakentaminen hiipuu kiihtyvällä tahdilla ja korjausrakentamisen kasvuodotukset on nyt kuopattu. Elämme epävarmaa aikaa, eikä tilanteeseen odoteta pikaista helpotusta.

Uudisrakentamisen lievä hidastuminen vaihtui ripeäksi sukellukseksi kaikilla osa-alueilla. Lähes 70 % vastaajista ennakoi asuntojen uudisrakentamiseen reilua notkahdusta. Noin 60 % vastaajista uskoo toimisto- ja liiketilojen rakentamisen vähenevän. Keski-Pohjanmaalla teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen kehitysodotukset ovat positiivisimpia.

”Saldoluvuilla mitattuna ollaan lähes Euroopan velkakriisin tasoisissa tunnelmissa. Sodan vaikutukset vahvistavat tuotannon laskuodotuksia, joita osattiin jo odottaa lupakehityksen perusteella erityisesti asuntotuotannossa. Isoimmat toimijat näkevät tämän kehityksen kaikkein voimakkaimmin”, toteaa Talotekniikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen.  

Myös korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla. Asuntojen remontointinäkymät ovat hieman muita osa-alueita positiivisempia kaikissa kokoluokissa. Päijät-Hämeen sekä valtakunnalliset toimijat uskovat jopa kasvuun asuntojen korjausrakentamisessa. Korjausrakentamisen osalta suunnittelijoiden näkymät ovat hieman muita valoisampia.

Tilauskanta heikentynyt, laskusuunnan odotetaan jatkuvan

Alan tilauskanta on hieman heikentynyt keväästä, ja seuraavan puolen vuoden aikana laskusuunnan odotetaan jatkuvan. Suurimpien toimijoiden tilauskanta on kehittynyt suotuisasti keväästä, mutta tulevan puolen vuoden aikana tilauskannan odotetaan laskevan selvästi.

Tarjouspyyntöjen määrä heijastaa tilauskantaa: ne ovat vähentyneet kautta linjan. Vastaajista 40 %:lla tarjouspyynnöt ovat vähentyneet, ja kasvua ennustaa vain 15 %. Täystyöllistävä tilauskanta on sähkö- ja LVI-urakoitsijoilla 4 kuukautta ja sähkösuunnittelijoilla 6 kuukautta.

Miten Ukrainan sota seurannaisvaikutuksineen näkyy liikevaihdoissa…

Sodan seurannaisvaikutukset – kuten energian hinta, tarvikkeiden ja laitteiden hinta sekä saatavuus – vaikuttavat 46 %:n liikevaihtoon negatiivisesti. Reilu neljännes arvioi liikevaihtonsa kasvavan nykytilanteesta huolimatta mm. energiatehokkaiden ratkaisujen kysynnän myötä.

”Vaikka sota riehuu ja luo suurta epävarmuutta tulevaisuuteen monin eri tavoin, eniten työmahdollisuuksia nähdään automaatio- ja eristysratkaisuja tarjoavissa yrityksissä. Se osuu yksiin nykyisen maailmantilanteen kanssa: energiatehokkuus on päivän sana ja nimenomaan taloteknisillä ratkaisuilla edesautetaan energiakriisistä selviämistä”, toteaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

…ja kannattavuudessa?

Jopa 76 % vastaajista arvioi sodan seurannaisvaikutusten heikentävän yrityksensä kannattavuutta. Vain 16 % odottaa kannattavuutensa kohentuvan. Positiivisimmat odotukset ovat Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Keski-Pohjanmaalla.

Katso infograafi.
Katso tulosgraafit.

Poimintoja avoimista kommenteista

 • Materiaalihintojen heilahtelu ja ennustaminen vaikeuttaa tarjousten tekemistä ensi vuoden kohteiden osalta. Työvoiman saatavuus vaihtelee merkittävästi eri puolella Suomea, komennushalukkuusvähentynyt johtuen polttoaineen hinnan noususta.
 • Hintojen muutos, sekä Covid19 ja Ukrainan sota yhteisvaikutuksellisesti on aiheuttanut liikevaihdon jatkuvaa laskemista, mihin emme yrityksenä ole päässeet vielä vaikuttamaan riittävästi.
 • Ammattityövoiman saatavuuteen vielä panostettava – koulutusta tuettava lisää – julkisen rakentamisen lisääminen kärkitavoite
 • Ensi talvi tulee olemaan haastava rakennusalalla, sähkön ja polttoaineiden hinnan noustessa liian korkealle Suomi tulee pysähtymään kirjaimellisesti, toivotaan ettei niin käy!
 • Liiketoiminnan jatkaminen vaikeutuu jatkuvasti. Maksuajat tilaajilta pitenee. Vakuustarpeet kasvaa. Pankit ja vakuutusyhtiöt ajavat yhtiöitä yhä ahtaammalle.
 • Korjausrakentamisessa tullut uutena ongelmana, ettei taloyhtiöt saa pankeista lainaa joko ollenkaan tai sitten ei riittävästi remontin kustannuksiin nähden. Näin ollen nyt on peruuntunut monta kohdetta, jotka olisi jäänyt meille.
 • Rakentaminen kenties vähenee merkittävästi alkavien työmaiden osalta (muutamia on jo peruttu tai lykätty). Asuntakauppa ainakin on saamieni tietojen mukaan hiipunut.
 • Korkeat polttoainekustannukset, sekä tarvikkeiden epävarma saatavuus hankaloittaa tulevaisuuden näkymiä. Hinnan korotuksille kovia paineita, mutta niitä ei pystytä tekemään ilman tilauksien pienentymistä.
 • Syksy 2022 ja alkuvuosi 2023 näyttää epävarmalta ja hiljaisemmalta tarjouksien suhteen.
 • Haasteita on niin paljon, ettei edellistä ehdi saattaa kuntoon, kun on jo 2 uutta ovella odottamassa ja ikkunoista yrittää tulla lisää haasteita. Tarvitaan pienoinen ihme, että tästä kuopasta ylös noustaan.
 • Autonlatausinfran rakentaminen työllistää kovasti

Taustatietoa

Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 31.8.-12.9.2022. Kyselyyn vastasi 248 yritystä.

Listietoja

Talotekniikkaliitto ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Toimitusjohtaja Kai Puustinen, p. 040 776 7068, kai.puustinen@stul.fi

 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Mika Hokkanen p. 050 448 1411, mika.hokkanen@lvi-tu.fi

 NSS Sähkösuunnittelijat ry
Toimitusjohtaja Markku Säkö p. 045 2232 428, markku.sako@nssoy.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä