Rakentamisen ja talotekniikkasektorin tunnelmia kuvaa hyvin yksi sana – epävarmuus

LVI-tukkumyynnissä toinen vuosikvartaali (Q2) oli 17,5 % parempi kuin edellisen vuoden vastaava ajanjakso, joka sekin oli myynnillisesti hyvä. Kumulatiivisesti ollaan nyt lähes 18 % edellisvuotta edellä. Hintojen nousu näkyy näissä luvuissa, mutta myös volyymikasvua on tapahtunut.

Vaikka tämä vuosi on ollut myös koko rakentamisen sektorilla vahvaa kasvun aikaa, povaavat ennusteet melko yksimielisesti laskusuuntaa loppu- ja ensivuodelle. Toisaalta on todettava, että viime vuosina ovat ennusteet useasti olleet toteutunutta synkempiä ja rakentamisen suhdanteet ovat pysyneet hyvinä ja kasvuvauhdissa. Todennäköistä kuitenkin on, että vahva kasvu kääntyy nyt jonkinasteiseen laskuun. Epävarmuus tuo mukanaan varovaisuutta ja luottamusindeksit niin kuluttajilla kuin rakentamisessa ovatkin laskeneet selvästi. Esimerkkinä on kuluttajien asunnonostoaikomukset, jotka ovat tulleet nopeasti ja jyrkästi alas tämän vuoden aikana. Laskeva lupakehitys heijastaa myös tätä luottamuksen heikentymistä.

Kokonaisuutena tästä vuodesta tullee kuitenkin talotekniikassa selvästi plusmerkkinen, vaikka hidastumista loppuvuonna tapahtuisikin. Niin vahvasti on vuosi alkanut ja uudet sekä jo aiemmin käynnistyneet hankkeet kantavat vielä hyvin.

Asuntorakentaminen on ollut veturina pitkään, mutta nyt näyttäisi vetovastuuseen tulevan muutoksia. Rakennusteollisuus ry:n arvion mukaan asuntorakentaminen kääntyy miinukselle, mutta toimitilojen rakentamisen odotetaan piristyvän ja myös pysyvän kasvussa.

Korjausrakentaminen pysynee myös korkealla tasolla ja energiatehokkuuden sekä vihersiirtymän kannusteet tukevat tätä toimintaa. Positiivista on myös se, että raaka-aineiden hinnoissa on rauhoittumisen merkkejä ja komponenttien saatavuus on parantunut. Maailmantilanne on kuitenkin niin poikkeuksellinen ja jatkuvasti yllättävä, ettei selkeää ja kovin pitkälle ulottuvaa trendiä uskalla vetää. Ennustettavuus on tässäkin heikkoa. Omatoiminen asuntojen kunnostaminen näyttää laantuneen. Tätä selittää osaltaan koronarajoitteiden poistuminen ja mm. matkustelun lisääntyminen.

Kaiken kaikkiaan näkymät ovat vielä tämän vuoden osalta kohtuullisen hyvät, joskin epävarmat. Ja vaikka laskua loppu- tai ensi vuonna tulisikin, ollaan nykyisessä lähtötilanteessa kuitenkin hyvin korkealla tasolla. 

Lisätiedot:
Ilkka Salo, toimitusjohtaja,
Talotekninen teollisuus ja kauppa
Puh. 040 847 9907 | ilkka.salo@talteka.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä