Rakennusteollisuus RT järjestää jäsentyöpajoja biodiversiteetistä

Rakennusteollisuus RT järjestää jäsenilleen kahden työpajan kokonaisuuden alan biodiversiteettivaikutuksista, niiden mittaamisesta ja hallinnasta.

RT on käynnistänyt Kestävän rakentamisen toimenpideohjelman, jolla halutaan koota yhteen ekologisesti kestävän rakentamisen toimijoita, antaa tukea yhteistyön tiivistymiseen ja tuloksellisuuteen sekä tuoda esiin rakennusteollisuuden näkemyksiä haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyen. Ohjelman alkuvaiheessa tätä tavoitetta tukemaan tehdään taustaselvityksiä tärkeimmistä aihealueista, joista yksi on biodiversiteetti. Työpajat ovat osa biodiversiteettiselvitystä.

Rakennusala on monin tavoin riippuvainen luonnon tuottamista resursseista ja sillä on suoria sekä arvoketjun kautta syntyviä biodiversiteettivaikutuksia. Sidosryhmien odotukset ja vaatimukset kasvavat, ja RT haluaa huolehtia jäsentensä osaamisesta ja kilpailukyvystä.

Työpajat kokoavat yhteen jäsenyrityksiä antamaan näkemyksiä tietojen ja työkalujen soveltamisesta rakennussektorille sekä välittävät osallistujille tietoa biodiversiteetin merkityksestä rakennussektorille sekä olemassa olevista työkaluista ja ratkaisuista.

Työpajakokonaisuus

Työpaja 1: Rakennusalan biodiversiteettivaikutukset ja niiden seuranta
30.3. klo 13.00–15.30 (Eteläranta 10, Helsinki)

Työpaja 2: Biodiversiteettivaikutusten hallinta rakennusalalla
25.4. klo 13.00–15:30 (Eteläranta 10, Helsinki)

Jäsenten osallistuminen ja näkemykset ovat arvokkaita, jotta biodiversiteettiselvitys muodostuu parhaalla tavalla palvelemaan rakennusalan toimijoita, ja jotta jäsenet voivat kehittää osaamistaan tästä nousevasta kestävyyden teemasta. Työpajaan osallistumalla jäsenyritykset pääsevät vaikuttamaan biodiversiteettiselvityksessä ja Kestävän rakentamisen toimenpideohjelmassa huomioitaviin näkökulmiin.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Työpajoihin voi ilmoittautua suoraan Juha Laurilalle sähköpostitse: juha.laurila@rakennusteollisuus.fi

Lisätietoja

Juha Laurila
Johtaja, elinkeinopolitiikka
puh. 050 412 3637

Lue lisää kestävän rakentamisen toimenpideohjelmasta

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä