Teollisuus tiivistää rivejään kestävässä rakentamisessa – yhteinen toimenpideohjelma valmisteluun RT:n johdolla

Ympäristösääntelyn nopea muutostahti ja EU:n sekä Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet haastavat voimakkaasti rakennusalan hajaantunutta toimijakenttää. Varmistaakseen koviin tavoitteisiin vastaamisen ja säädösviidakossa selviämisen sekä kirkastaakseen teollisuuden tavoitteet ja kestävän kilpailuedun Rakennusteollisuus RT alkaa luoda rakennussektorille kestävän rakentamisen ohjelmaa.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

Kestävän liiketoiminnan ja kestävän, vähähiilisen rakentamisen ympärille on pienessä ajassa kehkeytynyt termi-, lyhenne- ja säädösviidakko, jossa suunnistaminen ei ole enää yksinkertaista.

”Moni kokee tällä hetkellä rakennusalalla, että nyt tulee liian paljon uutta liian pienessä ajassa. Samanaikaisesti kestävän rakentamisen kenttä on sirpaloitunut; toimintaa on erilaisissa verkostoissa, joilta usein puuttuu yhteinen nimittäjä”, tuoteteollisuustoimialaa RT:ssä johtava Juha Luhanka kuvailee.

Ratkaisuksi tilanteeseen RT on päättänyt luoda kestävän rakentamisen ohjelman. Ohjelman tavoitteena on koota teollisuuden toimijat yhteen ja tuottaa yhdessä uutta tietoa ja ymmärrystä ympäristön kannalta kestävästä rakentamisesta.

Kesään 2023 mennessä laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma toimialan teollisuuslähtöiselle uudistumiselle.

”Uudistumisella tavoitellaan alalle lisää kestävää kasvua ja alan yrityksille aiempaakin vahvempaa roolia ympäristökäänteen tekijänä. Teollisuuden on kyettävä vastaamaan kunnianhimoisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, ja se edellyttää osaamisen ja oikean tiedon lisäämistä yrityksissä. Käynnistyvä ohjelmatyö antaa eväitä tähän ja myös alan koulutussisältöjen kehittämiseen”, Luhanka perustelee.

Ympäristölähtöisestä rakentamisesta uusi normaali

”Kestävän rakentamisen ohjelmakokonaisuus on erittäin laaja. Se käsittää ilmastokysymysten lisäksi myös luonnon monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouteen liittyvät kysymykset”, kestävän rakentamisen ohjelman projektipäällikkö Juha Laurila sanoo.

Ohjelmahanke muodostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäinen keskittyy ekologisen kestävyysarvioinnin kehittämiseen ja toinen hankinnan ja kilpailutuksen kehittämiseen. Kestävyysarvioinnin alla käsitellään kahta teemaa: tasapainoista vähähiilisyyttä (jalanjälki, kädenjälki ja taksonomia) sekä biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta rakennusalalla.

”Projekti on yksi RT:n strategisista ykkösprioriteeteista juuri nyt. Haluamme keskeistä teollisuuden haaraa edustavana elinkeinoelämän järjestönä koota kestävän rakentamisen kentän. Yhdessä teemme kestävästä, ympäristölähtöisestä rakentamisesta uuden normaalin ja kilpailuedun yrityksille”, Laurila päättää.

Ohjelmatyö käynnistyi tammikuun lopussa RT:n jäsenille ja ydinsidosryhmille suunnatulla webinaarilla. Lue webinaaritunnelmista: Kestävän rakentamisen ohjelma käyntiin – RT:n webinaari kokosi alan parhaat asiantuntijat ja katso webinaaarin tallenne täältä.

Lisätiedot ohjelmatyöstä:

Juha Luhanka, toimialajohtaja, tuoteteollisuus
puh. 050 414 0084
juha.luhanka(@)rakennusteollisuus.fi

Juha Laurila, johtaja, elinkeinopolitiikka, infratoimiala
puh. 050 412 3637
juha.laurila(@)infra.fi

Vähähiilisyyteen ja taksonomiaan liittyvät kysymykset:

Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja
puh. 050 469 2021
pekka.vuorinen(@)rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä