Kestävän rakentamisen ohjelma käyntiin – RT:n webinaari kokosi alan parhaat asiantuntijat

Rakennusteollisuus RT käynnisti tänään kestävän rakentamisen toimenpideohjelman valmistelut. Avauswebinaarissa niin RT:n kuin ministeriöiden edustajien puheenvuorot osoittivat, että edessä on tavanomaista hapottavampi harjoitus.

EU:n Vihreän kehityksen ohjelma, Fit for 55 ja energiatehokkuuteen liittyvien direktiivien päivitys, kestävän rahoituksen strategia ja taksonomia, hiilitullit, kansallinen kiertotalousohjelma, ympäristösertifikaatit… 

Kestävän liiketoiminnan ja kestävän, vähähiilisen rakentamisen ympärille on pienessä ajassa kehkeytynyt termi-, lyhenne- ja säädösviidakko, jossa suunnistaminen ei ole enää millään mittapuulla yksinkertaista.

Keskustelu tärkeästä aiheesta vaikeutuu entisestään, jos käsitteistöä käytetään vaihtelevasti ja argumentoinnissa ohitetaan tutkittu tieto.

Rakennusteollisuus RT haluaa tarjota näihin haasteisiin ratkaisuja, joilla lisätään kestävää kasvua ja vahvistetaan alan yritysten roolia ympäristökäänteen tekijänä. Työkaluksi tähän RT rakentaa kestävän rakentamisen toimenpideohjelman.

Ohjelmatyö polkaistiin käyntiin alan toimijoille ja RT:n omille jäsenille suunnatulla webinaarilla 26. tammikuuta 2022.

”Meillä on yhteisenä tavoitteena hiilineutraali Suomi 2035. Jotta tämä realisoituu, osaamista ja ymmärrystä on lisättävä yhdessä – tieto ja ymmärrys ovat onnistumisen pohja”, RT:n hallituksen puheenjohtaja Mika Soini perusteli ohjelman tarvetta webinaariavauksessaan.

Työn alla valtava säädösmassa

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Hanne Siikavirta maalaili webinaariyleisölle edessä olevia haasteita.

Euroopan tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuonna 2050. Matkan varrella tavoitteita on entisestään kiristetty. 55-valmiuspaketti (”Fit for 55”) muuttaa EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiikkaa niin, että kasvihuonepäästöjä pystytään vähentämään ainakin 55 prosenttia jo vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Edessä on neuvotteluja muutosehdotuksista parille vuodelle, sillä komission heinäkuussa esittelemä paketti sisältää jopa toistakymmentä toisiinsa linkittyvää lainsäädäntöehdotusta. Taakanjakoasetusta (ESR) uudistetaan. Tieliikenne ja rakennusten erillislämmitys ovat tulossa uuden päästökauppajärjestelmän piiriin. Siikavirta sivusi myös esimerkiksi hiilirajamekanismia, uusiutuvan energian direktiiviä sekä energiatehokkuusdirektiiviä.

Ympäristöministeriö rakennetun ympäristön osastolta paikalla oli erityisasiantuntija Ari Ilomäki, joka kävi läpi KRL-lausuntojen antia. Rakennusteollisuus RT:n MRL-uudistuksesta antamaan lausuntoon voit tutustua täällä. Ministeriö pyrkii viemään KRL-uudistuksen eduskuntaan vielä tällä kevätistuntokaudella.

Ympäristöneuvos Maarit Haakana porautui yhä syvemmälle EU-sääntelyyn käsitellen erityisesti energiatehokkuusdirektiiviä (EED), uusiutuvan energian direktiiviä (RED III) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) uusimista. Olemassa olevan rakennuskannan korjaamista koskevat vaatimukset herättävät rakennusalalla paljon kysymyksiä. Tämä heijastui myös webinaarissa, jossa aihepiiri kirvoitti eniten yleisökysymyksiä.

Kiikarissa kovempi kilpailukyky

Rakennusalalle ja sitä edustavalle RT:lle jäsenyrityksineen on tärkeää ennakoida edessä olevan muutosvyöryn vaiheita ja tunnistaa niistä aukeavat liiketoimintamahdollisuudet. RT paitsi seuraa sääntelyn kehitystä, myös vaikuttaa siihen asiantuntemuksellaan.

Teollisuuden yhdessä ja RT:n koordinoimana rakentama kestävän rakentamisen toimenpideohjelma tarjoaa tähän kaikkeen tukevan tiedollisen pohjan.

RT:n apuna ohjelmatyössä toimii konsulttiyritys Gaia. Sen liiketoimintajohtaja Pekka Pokela korosti avauswebinaarissa, että rakennusalan yritykset ovat todella voimakkaasti hakeneet kilpailukykytekijöitä kestävän rakentamisen piiristä.

RT:n kestävän rakentamisen ohjelmatyön ohjausryhmää johtaa SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen. Airaksinen tarjoili webinaarissa ennakkomaistiaisia KIRA-kasvuohjelmasta, joka julkistetaan kokonaisuudessaan 8. helmikuuta 2022.

KIRA-alan arvolupaus on luoda toimivaa, turvallista ja kestävää rakennettua ympäristöä. Alan tavoitteet kulminoituvat vihreän siirtymän, tuottavuuden ja digitalisaation sekä läpi elinkaaren jatkuvan arvonluonnin ympärille. Rakentajat pystyvät luomaan hyvää elämää ja elämänlaatua kestävällä tavalla, mutta erityisesti elinkaariviisautta on lisättävä paljon jatkossa. Siinä RT jäsenineen voi toimia suunnannäyttäjänä.

Kiertotalousohjelma: kiilaa luontokatoon ja päästökasvuun

Webinaarin loppupuolella INFRA ry:n elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Juha Laurila kävi läpi kiertotalousohjelman tilannetta. Rakennusala on yksi keskeisimmistä ratkaisijoista kiertotalousohjelman onnistumisessa, ja sillä on paljon näkemyksiä ohjelman toteutuksesta.

Yhtenä ohjelman visiona on sementoida primääriraaka-aineiden kulutus tietylle tasolle, mikä ei tavoitteena vakuuta rakennusalaa. Muutosta halutaan mieluummin ajaa positiivisen kautta. Maa-ainesveroakin aiotaan taas selvittää, ja myös siinä RT:n kanta on selvä: veroa ei tarvita.

”Neitseellisen kiviaineksen käytössä rakentamisessa on jo nyt laskutrendi. Maa-aineskuljetuksetkin on saatu 2010-luvulla selvään laskuun, vaikka samaan aikaan rakentamisen määrä on ollut huippulukemissa. Samalla maa-ainesten hyödyntäminen työmaan sisällä ja lähityömailla on yleistynyt”, Laurila perustelee.

Laurila vinkkasi samalla 18. helmikuuta käynnistyvästä vähähiilisen kiertotalouden skenaariotyöstä. Verkkotilaisuuteen voi ilmoittautua ympäristöministeriön kotisivuilla. 

Liiketalouden muskeli on sääntelyä kovempi

Lopuksi RT:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen vei kuulijat taksonomian maailmaan.

Tiukentuvat ilmasto- ja ympäristötavoitteet vaativat yksityistä rahaa toteutuakseen. EU:ssa työn alla oleva luokittelujärjestelmä eli taksonomia tarkoittaa joukkoa kestävyyskriteereitä, joilla on tarkoitus edistää vihreitä investointeja.

”Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että liiketalouden muskeli viritetään vauhdittamaan päästövähennystavoitteiden toimeenpanoa. Taksonomia tulee ohittamaan merkittävyydessään osin hitaasti kehittyvän sääntelyn. Standardit näyttelevät tässä äärimmäisen keskeistä roolia”, Vuorinen sanoo.  

RT kerää toimenpiteet pakettiin

Moni kokee tällä hetkellä rakennusalalla, että nyt tulee liian paljon uutta liian pienessä ajassa. Komission ohjeistus on ollut heikkoa, eikä se aio yrityksille konsultiksi ryhtyä.

Kun harjoituksen intensiteetti kasvaa ja vastaanottajapäässä hiki alkaa virrata, Rakennusteollisuuden kaltaisen asiantuntijaorganisaation merkitys korostuu. 

RT:n kestävän rakentamisen ohjelmasta halutaan muovata nimenomaan toimenpideohjelma, joka tarjoaa jäsenille ja sidosryhmille välineitä ymmärtää nopeasti muuttunutta ympäristöä yhdessä.  

”Haluamme, että RT jäsenyritysineen toimii tulevaisuudessa entistäkin selvemmin kestävän rakentamisen suunnannäyttäjänä. Haluamme olla kumppani, jonka osaamisella niin käytännön toteuttajana kuin asiantuntijanakin on kestävässä rakentamisessa vankka kysyntä”, Pekka Vuorinen vetää yhteen kestävän rakentamisen ohjelman agendan. 

Lisätiedot:

  • Ympäristöwebinaarin tallenne ja esitysaineistot
  • Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennusteollisuus RT
    puh. 050 469 2021

Lue myös:

Teollisuus tiivistää rivejään kestävässä rakentamisessa – yhteinen toimenpideohjelma valmisteluun RT:n johdolla


RT asetti vuoden 2022 toiminnalleen kymmenen päätavoitetta. Yksi niistä on koota kestävän rakentamisen ohjelmaksi toimenpiteet, joilla varmistetaan rakennusalan kehitys ja kilpailukyky ilmasto- ja ympäristötavoitteet huomioiden. Tämä juttu on osa sarjaa, jossa teemme tutuksi RT:n Top 10 -tavoitteita.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä