Uusi kiertotalouden edistämisohjelma osoitti yhteistyön tarpeen

Ympäristöministeriö julkisti 13. tammikuuta 2021 ehdotuksen Kiertotalouden strategiseksi edistämisohjelmaksi. Toteutuakseen se vaatii laajan toimijakentän sitouttamisen jatkotyöstöön, muistuttavat Rakennusteollisuus ja INFRA. Yksi vieteriukkokin ohjelmaehdotuksessa nähtiin.

”Jotta ohjelmaesityksen suuntaviivat muuttuvat konkretiaksi, tarvitaan selvästi nykyistä tiiviimpää yhteistä valmistelua, jossa ovat kattavasti mukana ministeriöt, viranomaiset, tutkimus- ja koulutuslaitokset, kunnat ja yrityskenttä”, arvioi Rakennusteollisuus RT:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen.

”Nyt tehty ohjelmatyö toimii esimerkkinä haasteellisesta toimintamallista. Tiukka aikataulu lisäsi ohjelman laatijoiden painetta ja vähensi valmistelun läpinäkyvyyttä. Lopputulos tarjoaa tässä vaiheessa niukasti konkreettisia toimia, joihin kenttä voisi kattavasti sitoutua.”

RT ja INFRA kannustavat edistämään kiertotaloustyötä jatkossa allianssihengessä. Tämä tarkoittaisi eri toimijoiden entistäkin tiiviimpää valtuuttamista yhteisten ratkaisujen kehittämiseen. Kun toimintatavat on linjattu yhdessä, niihin sitoudutaan voimakkaammin.

Yksi vieteriukko ponnahtaa sitkeästi uudestaan

Moni ohjelmaehdotuksen tavoite on Rakennusteollisuuden ja INFRAn mieleen. Esimerkiksi esitetty julkisten hankintojen kehittäminen saa täyden tuen.

”Julkisen sektorin pitää olla suunnannäyttäjä jäteperäisten materiaalien hyödyntäjänä ja asettaa materiaalien käytölle selkeät, mitattavat tavoitteet”, INFRAn elinkeinojohtaja Juha Laurila näkee. 

Ehdotus väläyttelee myös uuden päästöjen hinnoittelujärjestelmän kehittämistä rakennusmateriaaleille sekä maa-ainesveron käyttöönottoa. ”Etenkin maa-ainesvero pompsahtaa kuin vieteriukko muutaman vuoden välein kiertotalousmurheiden ratkaisijaksi. Sitten tehdään laskelmia, ja ukko painetaan kaikessa hiljaisuudessa takaisin boksiinsa”, Laurila kärjistää.

Valtiovarainministeriö selvitti maa-ainesveron ohjausvaikutusta vuonna 2012. Ongelmaksi nousi valtion ja kuntien merkittävä rooli maa-ainesten käyttäjinä. Ne olisivat veron suurin maksaja.

RT ei kannata myöskään jatkoselvittelyä rakennusmateriaalien hinnoittelujärjestelmälle, joka olisi päällekkäinen tai jopa vastakkainen jo oleville päästövähennysmekanismeille. 

”Erilaisten taloudellisten ohjauskeinojen selvittäminen on silti hyvin tervetullutta ja olemme keskustelussa mielellämme mukana. Selvitystyön ankkurointi esimerkiksi pelkkään maa-ainesveroon on kuitenkin koko yhteiskunnan näkökulmasta väärä tie”, Pekka Vuorinen arvioi.

Lue Rakennusteollisuus RT:n ja INFRAn tiedote kokonaisuudessaan > 

Lisää aiheesta: 
Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma >
Kiertotalouden edistämisohjelman arvio >
Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta >

Lisätietoja INFRAlta: 
Juha Laurila 
elinkeinojohtaja 
INFRA 
puh. 050 412 3637

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@infra.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä