Kestävän kasvun ohjelmalla on haettava hallituksen budjettiesitystä suurempaa työllisyysvaikutusta

Rakennusteollisuus RT on tyytyväinen hallituksen toimiin kuntatalouden turvaamiseksi, mutta toivoo lisää painotusta investointeihin. EU-rahoitus on kohdennettava vihreään siirtymään ja kestävään infrastruktuuriin sellaisilla toimilla, joiden työllisyysvaikutus on mahdollisimman suuri. Valtion ja kuntien välttämättömien, kasvun mahdollistavien rakentamisinvestointien aikaistaminen lisää nopeasti talouden toimeliaisuutta ja verotuloja.

”Nopeasti käynnistettävien elvytyshankkeiden lisäksi hallituksen tulee vahvistaa sitoumustaan suurten ratahankkeiden toteuttamiseen välittömästi niitä koskevien suunnitelmien valmistuttua. Sitovat päätökset rohkaisevat myös yrityksiä ja kuntia investoimaan”, Rakennusteollisuus RT:n varatoimitusjohtaja ja infratoimialan johtaja Paavo Syrjö sanoo.

Kansallisesti tärkeitä ratahankkeita ovat tunnin junien rakentaminen Helsingistä Turkuun ja lentoaseman kautta Tampereelle, kaksoisraiteiden rakentaminen Helsingistä aina Ouluun saakka sekä itäisten raideyhteyksien parantaminen.

Syrjö pitää elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeänä, että hallitus päätti käynnistää budjettiriihen päätöksin 130 miljoonalla eurolla kolme uutta liikennehanketta, eli Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen, valtatien parantamisen Äänekosken ja Viitasaaren välillä ja Tampere–Jyväskylä-radan parantamisen.

Lue koko Rakennusteollisuus RT:n mediatiedote >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä