Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa laajalla verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea.

”Koska alalla työskentelevien koulutus- ja työkokemustaustat vaihtelevat, haluamme varmistaa verkkokoulutuksella, että mahdollisimman monella olisi hallussaan kosteudenhallinnan tuorein tietämys vähintään perusteiden tasolla”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

eKosteus-koulutuksen ovat tuottaneet Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Rakennusteollisuus RT sekä neljätoista suurinta talonrakennusyritystä. Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto haastoi muut rakennusliikkeet kehittämään alalle yhteistä kosteudenhallinnan koulutusta, ja jokainen lähti mukaan. Koulutuksen rakentamisessa on hyödynnetty yritysten kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Yritykset aikovat myös ottaa koulutuksen omaan käyttöönsä.

”Tämä on hyvä esimerkki joukkovoimasta. Yritykset ovat oma-aloitteisesti lähteneet yhteistyössä kehittämään toimintaa ja pyrkivät vähitellen nostamaan koko toimialan osaamistasoa”, Randell toteaa.

Koulutus tarjotaan ilmaiseksi alan oppilaitoksille

Verkkokoulutus on yrityksille maksullinen, mutta rakennusalaa opiskelevat saavat suorittaa sen ilmaiseksi, sillä koulutus annetaan veloituksetta oppilaitosten käyttöön. Tämän mahdollistavat verkkokoulutuksen kehittämisessä mukana olleet yritykset, Rakennusteollisuus RT ja Vastuu Group.

Koulutus on suunnattu aluksi rakennusyritysten työntekijöille ja toimihenkilöille, mutta se on tarkoitettu jatkossa myös esimerkiksi rakennuttajille, suunnittelijoille sekä kiinteistöjen huoltajille ja käyttäjille.

”Kosteudenhallintaan tarvitaan rakentamisen koko ketju. Koulutus auttaa myös ymmärtämään muiden osapuolten roolin ja kuinka jokainen voi tukea toisten työtä, jotta yhteisessä hankkeessa onnistutaan”, Randell toteaa.

”Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisissa asuinrakennuksissa on vähiten kosteusvaurioita, mutta meilläkin on vielä paljon parannettavaa. Varsinkin kun ilmastonmuutoksen myötä muuttuvat sääolosuhteet kuormittavat rakennustyömaita ja rakennuksia entistä kovemmin”, Randell sanoo.

Koulutus perustuu uusimpiin vaatimuksiin

eKosteus-koulutus koostuu kymmenestä moduulista, ja sen voi suorittaa omaan tahtiin. Jokaisen moduulin jälkeen on läpäistävä tentti. Koulutuksesta saa pätevyyden, joka on voimassa 5 vuotta.

Koulutuksessa käydään läpi kosteudenhallintaan liittyviä määräyksiä ja rakennusfysiikan lainalaisuuksia.

Koulutus tarjoaa myös käytännönläheistä tietoa oikeista työtavoista: kuinka rakenteet kuivataan, rakennusmateriaalit suojataan sateelta tai estetään keskeneräisten rakenteiden kastuminen.

”Kurssin käynyt ymmärtää kosteudenhallinnan merkityksen, tunnistaa tilanteet, joissa piilee kosteusriski ja osaa toimia oikein”, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn rehtori Heidi Husari kertoo.

Koulutuksen sisällössä on otettu huomioon ympäristöministeriön äskettäin julkaisema kosteusasetus, sitä täydentävä ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta sekä muu lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus. Koulutussisällöt on tarkistanut Vahanen Rakennusfysiikka Oy. 

Koulutukset tilataan Vastuu Groupin ylläpitämän Ilmoita-palvelun kautta, jossa on valmiiksi rakennusyrityksissä työskentelevien henkilöiden tiedot. Suoritukset kirjataan Taitorekisteriin ja koulutuksen suorittaneen henkilön omalle Valttikortille.

Verkkokoulutus on osoittautunut toimivaksi

Rakennusteollisuudessa on jo muutamien vuosien ajan käytetty hyväksi verkossa tapahtuvaa oppimista osaamisen kasvattamisessa.

”Ensimmäisenä kehitimme ePerehdytyksen, joka on helppokäyttöinen verkkokoulutus yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen. Tällä hetkellä se on käytössä jo yli 4 000 yrityksessä ja sen on hyväksytysti suorittanut lähes 40 000 työntekijää”, Husari kertoo.

ePerehdytys on mahdollisuutta suorittaa kahdeksalla eri kielellä, ja myös eKosteudesta on tarkoitus toteuttaa kieliversioita tarpeen mukaan. 

eKosteuden kehittämiseen osallistuneet Suomen suurimmat talonrakennusyritykset ovat YIT, Skanska, SRV, NCC, Lujatalo, Lehto, Peab, Hartela, Lapti, Jatke, Consti, Pohjola Rakennus, Fira ja Pallas Rakennus. Kunkin liikevaihto on vähintään 100 miljoonaa euroa, yhteenlaskettuna reilut 10 miljardia euroa. Koko talonrakennustoimialan liikevaihto Suomessa on vajaat 30 miljardia euroa.  

RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n oppilaitos, joka tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta.

 Lisätietoja:

  • Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 0400 500 822
  • Heidi Husari, rehtori, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, puh. 040 831 2829
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä