Rakennusalan lakimuutokset lisäsivät verotuottoa ja yrityksien omaa ilmoittamista

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö tutki rakentamisen urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuutta koskevan lainsäädännön vaikutuksia.

Selvityksen tuloksien mukaan vuodesta 2011 lähtien toteutetut rakennusalan lainsäädäntömuutokset, kuten käännetty arvonlisäverovelvollisuus, veronumerorekisteri sekä urakka- ja työntekijäilmoittaminen kasvattivat rakennustoimialan palkkasummaa yhteensä noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2015. Verotuotto kasvoi 100 miljoonaa samana vuonna.  

– Toteutettujen uudistuksien vaikutukset harmaan talouden torjuntaan ja verotulojen kasvuun ovat olleet merkittäviä”, kertoo Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen

– Selvityksen perusteella keskeiseksi kehittämistarpeeksi nousi urakka- ja työntekijätietojen tietosisällön ja ilmoitusmenettelyn uudelleen arviointi sekä työmaarekisterin perustaminen. Tavoitteeksi tulisi asettaa oikeat ja laadukkaat tiedot sekä menettelyn keventäminen yritysten näkökulmasta, kertoo ylitarkastaja Eeva Tiira Harmaan talouden selvitysyksiköstä.

Selvityksen mukaan rakentamisilmoituksissa ja ilmoittamisessa on edelleen merkittäviä virheitä ja puutteita, vaikka myös neuvontaan ja ohjaukseen on panostettu.

Rakentamisen urakka- ja työntekijätiedot ovat lisänneet verokertymää arviolta 31 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvu tulee sekä työnantajasuorituksista että arvonlisäveroista.

Lisätietoa ulkomaisesta työvoimasta Suomen rakennustyömailla

Selvityksessä havaittiin, että rakennusalan yritykset ilmoittavat työntekijöiden palkat aikaisempaa kattavammin. Verohallinnolle ilmoitetun ulkomaalaisen työvoiman määrä on kasvanut ilmoitusvelvollisuuden laajentumisen myötä. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden keski- ja mediaanipalkat ovat nousseet. Havainto antaa viitteitä, että ulkomaalaisten työntekijöiden palkat ovat tulleet aikaisempaa paremmin verotuksen piiriin, vaikka myös puutteita verotuksen toteutumisessa havaittiin.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista – lainsäädännön vaikuttavuus  -selvitys, nro. 7/2017

Tutustu selvitystä koskevaan tiiviiseen asiantuntijakirjoitukseen verkossa www.vero.fi/medialle. Myös selvitysraportti ja tilaisuuden materiaalit ovat saatavissa samassa verkko-osoitteessa.


Tiedote on alun perin Verohallinnon julkaisema (14.3.2017).

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä