Rakli ja Rakennusteollisuus RT ovat aloittaneet rakennusalan yleisten sopimusehtojen uudistamistyön

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja Rakennusteollisuus RT ry ovat käynnistäneet neuvottelut yleisten sopimusehtojen uudistamiseksi. YSE-ehdot on tarkoitettu rakennusurakoiden sopimussuhteiden hallintaan tilaajien ja urakoitsijoiden välillä. Ne uudistettiin viimeksi vuonna 1998.

”Olemme uudistamassa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja nykyisessä laajuudessa ja käyttötarkoituksessa sekä vallitsevien perusperiaatteiden mukaisesti”, Raklin toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen sanoo.

Uudistuksessa tarkastellaan toimintaympäristön kehittymisen sekä osapuolten yhdessä toteamien muutostarpeiden vaikutuksia ehtoihin. Neuvotteluissa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa urakan sisältö- ja aikataulumuutoksia sekä osapuolten yhteistoimintaa koskevat ehdot.

”Tarkoituksena on helpottaa osapuolten yhteistoimintaa ja häiriötilanteiden ratkaisua sekä siten parantaa rakentamisen sujuvuutta ja viime kädessä tuottavuutta. Pyrimme selkeyttämään YSEä ja erityisesti sen tulkintaepäselvyyksiä aiheuttavia kohtia”, Rakennusteollisuus RT:n varatoimitusjohtaja Kim Kaskiaro toteaa.

Neuvottelijoina toimivat Raklin ja Rakennusteollisuus RT:n kokoamat henkilöt rakentamisen eri toimialoilta. Raklin neuvottelijat edustavat asunto-, infra- ja toimitilarakennuttamista. Rakennusteollisuus RT:n osalta neuvottelijat edustavat vastaavasti urakoinnin eri sektoreita, kuten talonrakentamista, infraa, talotekniikkaa ja pintatoimialoja. Lisäksi neuvotteluihin osallistuu Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry.

Rakli ja RT tiedottavat neuvotteluiden etenemisestä tarpeen mukaan. Osapuolet ovat asettaneet uudistamisen tavoiteaikatauluksi kolme vuotta.

Lisätietoa:
Jyrki Laurikainen
Toimitusjohtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
040 844 2573

Kim Kaskiaro
Varatoimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry 050 548 1691

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä