Suomessa rakennetaan entistä pienempiä asuntoja ja liian vähän

Asuntotuotanto kasvaa tänä vuonna kappalemääräisesti, mutta ei kuutioilla mitattuna. Se painottuu vahvasti kasvukeskusten pieniin kerrostaloasuntoihin sekä vapaarahoitteisen että valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon myötä. Omakotitalojen rakentaminen on painunut tilastointihistorian matalimmalle tasolle.

Rakennusteollisuus RT arvioi tänä vuonna aloitettavan kaikkiaan noin 27 000 asunnon rakentaminen, mikä on kolmisen prosenttia viimevuotista enemmän. Näistä omakotitaloja on vain noin 6 000, eikä ensi vuodeksikaan odoteta kasvua.

Tuotantorakenteen muutos näkyy asuntojen keskimääräisen pinta-alan pienenemisenä. Kun vuoden 2008 lopulla kaikkien aloitettujen asuntojen keskipinta-ala oli 130 neliömetriä, viime vuonna vastaava luku oli 105 neliömetriä.

Rakennusteollisuus RT:n lokakuun asuntotuotantokyselyn mukaan vuokra-asuntojen osuus vapaarahoitteisesta tuotannosta on noussut ennätyslukemiin. Kaikkiaan asuntorahastot ovat kasvattaneet asuntokantaansa tänä vuonna yli 5 000 uudella vuokra-asunnolla.

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen kuluttajakauppa ei ole piristynyt merkittävästi. Valmiiden uusien myynnissä olevien asuntojen määrä on vähentynyt.

Helsingin seudun osuus vapaarahoitteisesta kerros- ja rivitaloasuntojen tuotannosta nousee tänä vuonna jo yli puoleen. Tampereen osuus on toiseksi suurin, 13 prosenttia. Myös valtion tukema vuokra-asuntotuotanto, kuluvana vuonna noin 8 000 asuntoa, kohdistuu valtaosin Etelä-Suomeen ja muihin kasvukeskuksiin.

”Kaupungistumiskehitys ja maahanmuutto lisäävät jatkuvasti asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa. Etenkin pääkaupunkiseudulla asuntoja rakennetaan hälyttävän vähän, kun otetaan huomioon myös nopeasti muuttunut pakolaistilanne”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen.

”On välttämätöntä, että hallitusohjelman mukaiset toimet asuntorakentamisen vauhdittamiseksi saadaan vietyä ripeästi läpi. Esimerkiksi valtion ja kuntien maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat MAL-sopimukset on uusittava viipymättä ja nostettava niiden tavoitetasoa huomattavasti”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti painottaa.


Lisätietoja:

  • Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
  • RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen, puh. 050 343 4337
  • RT:n viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä