Tilaajavastuulain muutokset voimaan syyskuun alusta alkaen

Muutokset tilaajavastuulaissa astuvat voimaan 1.9.2015. Samassa yhteydessä muutetaan myös lakia lähetetyistä työntekijöistä. Rakennusalalla merkittävimmät muutokset liittyvät verovelkojen sekä työterveyshuollon järjestämisen selvittämiseen. 

Lakimuutos kytkee tilaajan selvitysvelvollisuuden julkiseen verovelkarekisteriin siten, että tilaajan on jatkossa selvitettävä, onko sopimuskumppani merkitty verovelkarekisteriin. Mikäli yritys on rekisterissä, tilaajan tulee selvittää verovelan määrä ja harkita, tehdäänkö sopimus. Lain asettamien vaatimusten lisäksi RT toimialoineen suosittelee jäsenyrityksiään edellyttämään alihankkijoilta verottajan kanssa tehtyä maksusopimusta, mikäli verovelkoja on enemmän kuin 500 euroa.

Uutena asiana tilaajalle tulee velvollisuus pyytää alihankkijalta selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitysvelvollisuus koskee lakisääteistä työterveyshuoltoa, eikä se laajenna työterveyshuollon järjestämisvelvollisuutta.

Muut keskeiset muutokset liittyvät eläketodistuksia koskeviin selvityksiin, korotettuun laiminlyöntimaksuun, tilaajavastuulain soveltamisalarajan ja laiminlyöntimaksun ala- ja ylärajan nousemiseen sekä tilaajan velvollisuuteen tiedottaa ulkomaalaiselle yritykselle viranomaistahosta, joka valvoo lakia lähetetyistä työntekijöistä.

Laiminlyöntimaksun alaraja nousee 2 000 euroon ja maksimi 20 000 euroon. Korotettu laiminlyöntimaksu tulee syyskuun alusta alkaen myös muille aloille kuin vain rakennusalalle. Sen yläraja on 65 000 euroa. Tilaajavastuulain soveltamisalaraja puolestaan nousee 9 000 euroon.

EK:n tiedote Tilaajavastuulain muutoksista

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä