Millainen tulevaisuus työnantajaa odottaa?

Tällä hetkellä yritykset seuraavat tarkasti, miten hallitusohjelmaan sisältyvät työelämäkirjaukset etenevät. Työnantajille on aiheutunut hankaluuksia mm. poliittisista lakoista. LVI-alalla odotetaan erityisesti ainakin yhteistoimintalakiin tehtäviä muutoksia sekä lomautusilmoitusajan lyhentämistä. Nämä muutokset toisivat yrityksille tarvittavaa joustavuutta nykyiseen. Loppuvuosi läväyttää työmarkkinoille vielä varmasti asioita, jotka on ratkottava

Nämä muutokset ovat kuitenkin vain osa sitä kaikkea mitä yritysten tulee seurata ja huomioida, ja mihin varautua. Tulevaisuus voi olla hyvinkin monimuotoinen riippuen monista tekijöistä, kuten talouden tilanteesta, teknologian kehityksestä, yhteiskunnallisista trendeistä ja työvoiman odotuksista.

Teknologian kehitys jatkuu kiihtyvällä vauhdilla, mikä vaikuttaa yrityksiin monin tavoin. Digitalisaatio, automaatio ja tekoäly muuttavat tapaa, jolla työtä tehdään. Monet tehtävät, jotka aiemmin vaativat ihmisen osallistumista, automatisoidaan, mikä taas vaikuttaa työvoiman tarpeeseen ja osaamisvaatimuksiin. Nopeasti muuttuva työympäristö edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja taitojen päivittämistä. Työnantajat joutuvat vastaamaan tähän tarpeeseen, sijoittamalla enemmän koulutukseen, jolla varmistetaan pätevät ja ammattitaitoiset työntekijät.

Korona herätti työnantajat huomioimaan työntekijöiden muuttuneet odotukset mm. joustavista työskentelymahdollisuuksista sekä työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Niinpä monessa yrityksessä on arvioitu uudelleen etätyömahdollisuudet ja työaikajoustot houkutellakseen ja pitääkseen kiinni osaavasta työvoimastaan.

Yhteiskunnalliset odotukset yrityksiä kohtaan vastuullisuuden, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämisessä kasvavat voimakkaasti. ESG-lainsäädäntö edellyttää toimia tietyissä yrityksissä, mutta moni raportointivastuun ulkopuolella oleva yritys myös panostaa vastuulliseen toimintaan. Yritykset haluavat huomioida niin taloudelliset kuin ympäristövaikutukset toiminnassaan, puhumattakaan sosiaalisesta vastuusta esimerkiksi panostamalla monimuotoisuuden lisäämiseen työpaikoilla ja varmistamalla, että kaikki työntekijät tuntevat kuuluvansa osaksi työyhteisöä.

Nämä ovat vain osa niistä odotuksista ja haasteista mitä työnantajat tulevaisuudessa kohtaavat. Työelämä on muuttunut merkittävästi aiemminkin, ja jokaisella aikakaudella on omat ainutlaatuiset piirteensä ja haasteensa. Työelämän muutostahti on tällä hetkellä kuitenkin huima. Onkin tärkeää, että yritykset pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja pyrkivät luomaan parhaan mahdollisen työympäristön sekä menestyäkseen että houkutellakseen osaavaa työvoimaa. Myös tämän hetken kuumalla perunalla – hallituksen työelämäkirjauksilla – on oma roolinsa siinä, miten yritykset pystyvät vastaamaan tuleviin muutoksiin ja odotuksiin. Mielenkiintoinen loppuvuosi tulossa siis.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä