Korjausrakentamisen arvo nousuun

Korjausrakentamisen rooli rakennusalalla on korostunut useissa puheissa viimeisimmän vuoden aikana erityisesti johtuen markkinatilanteesta. Korjausrakentamisen on toivottu pitävän alamme pinnalla tänä vaikeana aikana uudisrakentamisen lähes pysähdyttyä.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

Alan on myös hyvä muistaa, että korjausvelka kasvaa koko ajan ja korjauksia on pakko tehdä markkinatilanteesta riippumatta. Kansallisvarallisuutemme ei kestä korjausten siirtämistä. Meidän on tästä syystä myös satsattava sen prosessien kehittämiseen ja tekijöidemme osaamisen kehittämiseen markkinatilanteesta huolimatta ja tulevaisuus mielessä.

Skolin edellinen puheenjohtaja Jyrki Keinänen kehotti aikaisemmassa vieraskynässään alan järjestöjä yhdessä tarttumaan alan kehityshaasteisiin. Ja niin me olemme tehneet.

Teimme yhdessä jo koko alan käyttöön veloituksetta Korjausrakentamisen ajoitusmallin talonrakennushankkeiden ajoittamiseksi, tilaajalle päätöksenteon tueksi ja urakoitsijalle aikataulun tarkistamiseksi.

Lisäksi järjestimme yhteisen suuren suosion saaneen korjausrakentamisen tilaisuuden jatkoksi keväällä alkaneelle johtamiskeskustelulle, joka sekin sai alkunsa halusta kehittää yhdessä alaa.

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Raklin, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset Skolin, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n ja Rakennusteollisuus RT:n yhteisen korjausrakentamisen seminaarin yksi tavoitteista oli vahvistaa korjausrakentamisen brändiarvoa ja nostaa korjausrakentamisen ammattilaiset heidän ansaitsemalleen tasolle. Korjausrakentaminen on oma taiteen lajinsa, eikä siinä pärjää vain uudisrakentamisen opein.

Tulevan kevään aikana meidän tavoitteenamme on saada jäsenistömme ja koko ala liikkeelle yhteisen kehityshankkeen tiimoilta. Kehityshankkeen tavoitteena on korjausrakentamisen systemaattinen kehittäminen.

Hanke on kokonaisuudessaan jaettu kolmeen vaiheeseen, ja ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hankintojen, suunnittelun ja toteutuksen suunnittelun johtamiseen ja niiden yhteensovittamiseen. Tämä vaihe toteutetaan tekemällä haastatteluita sekä mukaan ilmoittautuneille järjestettävillä työpajoilla, joissa kaikkien aktiivisten osallistujien ääni saadaan kuuluville ja osaksi yhteistä ratkaisua, joka edesauttaa muutosta ja siihen sitoutumista.

Annamme esimerkillämme alalle tuleville nuorille mahdollisuuden luoda erilaisia urapolkuja ja olla mukana mielenkiintoisissa hankkeissa, joilla on merkitystä.

Meillä on vain voitettavaa, ja hävitä voi vain piiloutumalla omaan siiloonsa. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena ei saada ainoastaan onnistuneen hankkeen kriteereitä vaan muodostetaan korjausrakentamisen verkosto, ekosysteemi, jonka tehtävänä on mahdollistaa tärkeän sanoman ja parhaiden käytäntöjen leviäminen.

Nostamme yhdessä korjausrakentamisen ja sen tekijöiden arvoa. Annamme samalla esimerkillämme alalle tuleville nuorille mahdollisuuden luoda erilaisia urapolkuja ja olla mukana mielenkiintoisissa hankkeissa, joilla on merkitystä. Tästä kyydistä ei voi jäädä pois.


Teksti on julkaistu Rakennuslehden Näkökulma-palstalla 12.2.2024.

Teksti: Antti Aaltonen

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä