Muutetaan maailmaa rakennus kerrallaan

Kiertotalous tarjoaa rakennusalalle keinoja ilmastokriisin hillitsemiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi. Esimerkiksi rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä.

Rakentaminen ja kiertotalous RAKI -koulutus tarkastelee rakennetun ympäristön aiheuttamia päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia ja menetelmiä niiden vähentämiseksi. Pelillisyyttä ja vuorovaikutteisuutta hyödyntävä verkkokoulutus osoittaa käytännönläheisesti, mitä kiertotalous tarkoittaa rakentamisessa.

Tavoite on, että nykyiset ja tulevat rakentajat ymmärtävät, mitä kestävä rakentaminen on ja miten jokainen rakentamiseen osallistuva voi toimillaan vaikuttaa rakentamisen tuottamaan hiilijalanjälkeen. 

Muutoksen aika on nyt

Rakennussektorilla on merkittävä rooli vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä. Rakennettu ympäristö tuottaa suuren osan kasvihuonekaasupäästöistä ja sen ympäristövaikutukset ovat huomattavia. Maapallon luonnonvaroista ja jalostamattomasta energiasta iso osa käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa.

Suomen mittakaavassa rakennettu ympäristö aiheuttaa lähes kolmanneksen kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Valtaosa rakennetun ympäristön päästöistä aiheutuu rakennusten käytönaikaisesta energiankulutuksesta, ja seuraavaksi suurimmat kuormittajat ovat rakennustuotteiden valmistus ja rakennustyömaiden aikaiset päästöt.

Kun rakennetun ympäristön osuus ympäristövaikutuksista on iso, niin myös rakennusalan vaikutusmahdollisuudet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi ovat suuret. Rakentajat voivat toimia vähähiilisessä kiertotaloudessa yhteiskunnan veturina.

Muutos vaatii tietoa ja taitoa

Kestävä rakentaminen ja vähähiilinen kiertotalous ovat osa käynnissä olevaa globaalia muutosprosessia, jolla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin ja turvataan luonnon monimuotoisuus. Kansallisella ja EU-tasolla vihreää siirtymää on alettu jo ottaa haltuun. Green Deal -ohjelma ohjaa rakentamista kestävämpään suuntaan EU-tasolla. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ja kansallinen kiertotalousohjelma tekevät samaa Suomen mittakaavassa. Suomen kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Muutoksen ymmärtäminen ja sen sisäistäminen vaatii osaamista. Kestävän kehityksen osaaminen, jatkuva oppiminen, muutokseen sopeutumistaidot ja digitaaliset taidot on tunnistettu myös kansallisessa osaamisen ennakointifoorumissa ja vuonna 2019 julkaistussa Osaaminen 2035 -raportissa tulevaisuuden työelämässä tarvittavaksi osaamiseksi. Taitojen omaksuminen on iso urakka ja koulutussektorilla on erinomainen näköalapaikka tukea raportin asettamia tulevaisuuden tavoitteita ja olla mukana tekemässä muutosta.

Koulutus avaa näkökulmia kiertotalouteen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tunnetaan monipuolisena kouluttajana ja aktiivisena alan koulutuksen kehittäjänä ja oppimateriaalien ja opetussisältöjen tuottajana. Tartuimme vuosi sitten jälleen kerran yhteen osaamishaasteeseen, kun ryhdyimme työstämään toista Sitran rahoittamista rakennussektorin kiertotalouden koulutuspiloteista.

Lopputuloksena meillä on verkkokoulutus, joka kurkistaa kiertotalouden maailmaan sellaisena kuin sen nyt näemme ja johon on koottu rakentamisen vähähiilisen kiertotalouden edistämistä koskevia perustietoja.

Rakentaminen ja kiertotalous RAKI -koulutuksen avulla tulevaisuuden rakentajat tutustuvat kestävän rakentamisen termistöön, ymmärtävät valintojen ja tekojen merkityksen kestävän ja vastuullisen rakentamisen näkökulmasta, sekä omaksuvat uusia ajattelumalleja ja toimintatapoja omassa työssään.

Kestävästi tulevaisuuteen

Ottamalla kestävät ja vastuulliset toimintatavat haltuun muutamme maailmaa rakennus kerrallaan ja voimme sanoa tehneemme parhaamme, kun tulevat sukupolvet meiltä päätöksistämme ja valinnoistamme kysyvät.

Ulla-Mari Pasala

Kirjoittaja työskentelee Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOssa koulutuskoordinaattorina ja on ollut mukana työstämässä Rakentaminen ja kiertotalous RAKI -koulutusta. Toisen asteen opiskelijoille suunnattu maksuton koulutus julkaistiin elokuussa. Koulutus sopii myös kaikille rakentamisen kiertotaloudesta kiinnostuneille.

Blogi on alun perin julkaistu FinnBuild-blogissa 19.8.2022.

Kommentit

  1. Todella hieno uutinen! Oletteko saaneet jo palautetta, miten koulutus on otettu vastaan? Koulutus on suunnattu toisen asteen opiskelijoille, voisiko se toimia myös ammattikorkeakoululaisille?

    1. Hei! Kyllä, koulutus toimii kenelle vaan. Pääkohderyhmä on tosiaan alan toisen asteen ammatilliset opiskelijat, mutta koulutus on rakennettu niin, että se sopii kenelle vaan aiheesta kiinnostuneelle. Palaute on tähän mennessä ollut positiivista: kiitosta on tullut mm. monipuolisuudesta, hyvästä toteutuksesta ja helposta suoritustavasta.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä