Rohkene rakentaa!

Mistä on nuoret naiset tehty? Sokerista, kanelista ja kukkasista tehdyt pienet tytöt ovat nuoriksi naisiksi kasvaessaan täynnä terävää älyä, monenlaista lahjakkuutta ja päättäväisyyttä. Monta kertaa vain käy niin, että yhdessä elämän tärkeimmistä taitekohdista, peruskoulun päättövaiheessa, aidosti omat mielenkiinnon kohteet jätetään taka-alalle ja suuntaa elämälle haetaan tutusta ja turvallisesta – tai ainakin turvalliseksi koetusta.

Omalle sukupuolelle perinteisesti tyypilliset valinnat ohjaavat usein edelleen ammatinvalinnan kynnyksellä olevaa nuorta. Mekanismi on vahva ja se pitää tiukasti yllä työelämän sukupuolittumista.

Ensimmäinen valinta elämässä, joka vaikuttaa pitkälle tulevaan, tehdään hyvin nuoressa iässä. Valintaa leimaa epävarmuus, jota pyritään häivyttämään valitsemalla samoja asioita kuin kaverit tai oman perheen ja suvun vanhemmat jäsenet ovat aikanaan tehneet. Kärjistäen: jos suvussa on muurareita useammassa polvessa, he ovat useimmiten miehiä. Mutta jos sukulaisista useampi on hakeutunut hoitoalalle, niin kaiketi heidän joukostaan löytyy lähinnä siskoja, äitejä ja tätejä.

Vaatii rohkeutta valita toisin, etenkin jos samalla tulee koetelleeksi lähipiirissä jo kertaalleen hyväksi koettuja valintoja. Nainen teknisellä alalla ei ole onneksi enää kummajainen, mutta vähemmistöä joka tapauksessa. Nuorten naisten on hyvä tietää, että heidän edellytyksensä hakea matemaattisluonnontieteellisille aloille ovat usein jopa ikäisiään nuoria miehiä paremmat.

Tule sellaisena kuin olet

Yhä useampi nuori painottaa ammatinvalinnassaan työn mielekkyyttä sekä arvomaailmaa, jonka voi itse allekirjoittaa. Aikaisemmille sukupolville riitti, että työpaikka oli varma – pääasia oli, että palkka tuli ajallaan ja sillä sai asuntolainan lyhennykset maksettua. Rakennusalalla on monia muita aloja merkittävästi parempi mahdollisuus korkeaan ansiotasoon, mutta työ on mielekästä tilipäivien välilläkin.

Työmaalla saa olla oma itsensä, kaikenlaiset persoonat mahtuvat mukaan. Siksi alalla on helppo viihtyä. Olin muutama vuosi sitten mukana kampanjassa, jossa haluttiin kertoa, että rakennustyömaat eivät ole vain leveäharteisten ja hauistaan pullistelevien miesten temmellyskenttiä. Pyysin aiheesta haastattelua tutulta rakennustyöntekijältä, jonka tiesin kuuluvan vähemmistöön. Hän kommentoi asiaa näin: ”Täällä työmaalla on jo koko elämän kirjo. Meidänkin porukassa on muun muassa wannabe-taiteilija, entisiin hommiinsa kyllästynyt luokanopettaja, transmies ja suurperheen äiti.” Mikä heitä kaikkia yhdisti? Se, että rakennusala oli löydetty vasta aikuisella iällä. Moni nuori on vielä autuaan tietämätön siitä, että alalla saa todellakin olla sataprosenttisesti oma itsensä ja kaikenlaisesta osaamisesta on hyötyä.

Rakennusalan työkulttuuria leimaa ihmisten kunnioitus, työnteon joustavuus ja yhteisöllisyys. Työtä tehdään itsenäisesti, mutta osana isoa kokonaisuutta. Nämä ovat niitä tekijöitä, joiden avulla työ pysyy kiinnostavana ja sitä jaksaa tehdä pitkään.

Naiset vallan kahvassa

Naisia halutaan rakennusalalle, koska heitä tarvitaan. Naisilla on tässä asiassa valta, alalla ei. Millään koulutuspoliittisella tai teknisellä ratkaisulla emme pysty valtasuhteita muuttamaan. Me emme voi vaatia, tuskin edes pyytää mitään nuorilta, ammatinvalintaansa pohtivilta naisilta.

Se mitä voimme tehdä, on näyttää esimerkkiä, jonka avulla kiinnostus herätetään ja luottamus ansaitaan. Jokainen rakentaja, sukupuolestaan riippumatta, voi olla tässä asiassa esikuva.

Pallo on nyt meillä – aivan jokaisella rakennusalalla työskentelevällä. Meidän on keksittävä keino, jolla voimme osoittaa, että nuoretkin naiset löytävät helposti itselleen mielekkään paikan alalta. Paikan, joka on omien arvojen mukainen se jossa pääsee kirjaimellisesti vaikuttamaan rakennetun ympäristön tulevaisuuteen sekä kilpailukykyisille palkoille. Meillä on nuorille naisille viesti: Rohkene rakentaa! Samalla rakennat itsellesi hyvän ja turvatun tulevaisuuden.

Janne Suntio
Projektipäällikkö
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Esimerkkiä ammatinvalintaansa tai alan vaihtoa miettiville pääset näyttämään käynnissä olevassa Työmaana Tulevaisuus -somekampanjassa. Jos työskentelet rakennusalalla, missä tahansa tehtävässä, jaa oma uratarinasi somessa ja lisää sen yhteyteen tunniste #TyömaanaTulevaisuus. Lisätietoja: www.rakennusteollisuus.fi/tyomaanatulevaisuus

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä