Nykyisen rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän jatkuvuus on koko Euroopan rakennusteollisuuden etu

Topi Paananen ja Thomas Sippel kirjoittivat Rakennuslehden Näkökulma-palstalla rakennustuotteiden CE-merkintään johtavan ETA-menettelyn tehostamisen olevan suomalaisen rakennusteollisuuden etu. Tähän voi yhtyä koko eurooppalaisen rakennusteollisuuden nimissä.

Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmä luotiin aikoinaan, perustuen silloiseen rakennustuotedirektiiviin, motiivina poistaa päällekkäiset kansalliset menettelyt tuotteiden ominaisuuksien osoittamisessa ja tästä seurannut protektionismi. Kaikkien siihen jo alusta asti sisältyneiden ongelmien jälkeenkin voidaan todeta, että CE-merkintäjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa avattaessa koko Euroopan talousalueen laajuiset, yhtenäiset markkinat rakennustuotteille.

Nykyinen, aiemman direktiivin korvannut EU:n rakennustuoteasetus tuli voimaan 2014 ja keskustelu sen uudistamistarpeesta alkoi lähes välittömästi. Euroopan komissio, vaikka itse asetuksen valmisteli, on nähnyt asetuksessa alusta alkaen juridisia ongelmia jotka halutaan korjata. Asetuksen uudistamisen aikajänne on kuitenkin venynyt alan kipurajoille.

Tämänhetkisen tiedon mukaan ensimmäinen esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi on odotettavissa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Sen tarkasta sisällöstä ei kuitenkaan ole annettu mitään alustavaakaan tietoa. Viimeisten kahden vuoden aikana komissio on julkaissut useita erilaisia asiaa käsitteleviä valmisteluasiakirjoja julkisesti lausuttaviksi, mutta nämä ovat olleet hyvin kaukana valmiista asetusluonnoksesta. Niissä on ollut esillä myös sellainen vaihtoehto, jossa luovuttaisiin sekä nykyisistä harmonisoiduista tuotestandardeista että niille rinnakkaisesta ETA-menettelystä.

Todennäköistä kuitenkin on, että rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmä tulee perustumaan ensisijaisesti eurooppalaisiin tuotestandardeihin ja tätä täydentäen ETA-menettelyyn myös jatkossa, vaikka järjestelmän rakenteeseen ja terminologiaan todennäköisesti tulee muutoksia. Merkittävää on, ettei ajatus nykyisistä menettelyistä luopumisesta ole tullut sen enempää eurooppalaisesta rakennusteollisuudesta kuin jäsenmaiden viranomaisiltakaan, vaan on täysin komission organisaation sisällä syntynyt ajatus.

EU:n rakennustuoteasetuksen uudistamisen venyessä vuosi vuodelta, itse CE-merkintäjärjestelmä on pysynyt edelleen toiminnassa. Ongelmia alkaa kuitenkin ilmetä yhä enenevässä määrin sen seurauksena, ettei harmonisoituja tuotestandardeja ole voitu uudistaa käytännössä jo neljään vuoteen. Standardisoinnin pysähdystila uhkaa jatkua edelleen, kunnes uuden asetuksen sisällöstä saadaan varmuus.

Koko rakennustuoteasetuksen uudistamisprosessin ajan sekä suomalainen että koko eurooppalainen rakennustuoteteollisuus on tehnyt työtä nykyisen järjestelmän toiminnassa pitämiseksi ja toimimiseksi myös jatkossa perustuen eurooppalaisiin harmonisoituihin tuotestandardeihin ja sitä täydentävään ETA-menettelyyn. Myös Euroopan parlamentin rakennustuoteasetusta käsittelevä IMCO-raportti viime vuodelta tukee tätä kantaa.

Rakennustuotteiden eurooppalaiset sisämarkkinat ovat jo olemassa CE-merkintään perustuen, eikä olisi minkään tahon etu, että niistä palattaisiin entisiin kansallisesti pirstaloituneisiin markkinoihin. Taka-askelien ottamisen sijaan on pyrittävä vahvistamaan sisämarkkinoiden toimivuutta entisestään, sekä suomalaisen että koko eurooppalaisen rakentamisen hyödyksi.

Timo Pulkki
Johtaja
Rakennustuoteteollisuus RTT


Teksti on julkaistu Rakennuslehden Näkökulma-palstalla 8.6.2021

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä