Kaikki kunnat hyötyvät oman tuvan laittajista

Omakotiasuminen houkuttelee työssä käyviä ja usein perheellisiä asukkaita, mikä tarkoittaa kunnille verotuloja ja lisää kuntalaisia kasvamaan. On myös viisi muuta hyvää syytä, miksi kunnan kannattaa varmistaa, että sen alueelle on hyvät edellytykset pystyttää oma talo.

Takana oleva poikkeuksellinen koronavuosi on korostanut kodin ja asumisen merkitystä. Etätyö on lisännyt vaatimuksia kodin työtiloille, ja oma piha on noussut arvoonsa. Asuntokauppa on vilkastunut, ja se näkyy osakeasuntojen ja omakotitalojen hinnan nousuna. Myös asuntorakentaminen on vilkasta ja uusien omakotitalojenkin aloitusmäärät kasvussa.

Asumistoiveet ovat erilaisia ja ne muuttuvat elämänkaaren aikana. Tuoreen SYKEn selvityksen mukaan nuoret aikuiset tyypillisesti muuttavat kaupunkeihin opiskelemaan, kun taas työelämään vakiintuvat ja lapsiperheet hakeutuvat väljemmille alueille. Tiiviisti rakennetut alueet houkuttelevat keski-ikäisiä ja sitä vanhempia.

On hyvä muistaa, että asumisen toiveet ovat moninaisia myös eri ikäryhmien sisällä. Tarvitaan siis monipuolista asuntotarjontaa.

Omakotitaloja on viime vuosina rakennettu selvästi vähemmän kuin mitä asumistoiveiden perusteella voisi päätellä. Tutkimusten (esimerkiksi Oikotie.fi:n kyselytutkimus) mukaan valtaosa suomalaisista haluaisi asua pientaloissa eli omakoti-, pari- tai rivitaloissa. Silti vuonna 2020 valmistuneista asunnoista vain 27 prosenttia oli pientaloissa.

Asumistoiveitakin merkittävämpää on se, että omakotitaloasujat ovat tutkimusten mukaan muita tyytyväisempiä omaan asumiseensa.

Kohtuuhintaista asumista saadaan kaavoittamalla ja rakentamalla

Kunta voi edistää kohtuuhintaista asumista kaavoittamalla riittävästi tontteja järkeville paikoille.

Viime vuosina asuntorakentaminen on keskittynyt kasvukeskuksiin ja niiden lähialueille – niin myös omakotirakentaminen. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa omakotitalotontteja on tarjolla liian vähän. Niinpä kaupunkien myöntämiä tontteja tavoittelee jopa monikymmenkertainen määrä hakijoita.

Rakennustutkimus RTS:n Omakotirakentaja 20/21- tutkimuksen ennakkotiedon mukaan lähes 40 prosenttia rakentajista pitää tontin saatavuutta sopivalta paikalta merkittävimpänä vaikeutena hankkeessa.

Tämän päivän omakotirakentajalle tontin sijainnilla on suuri merkitys. Pienempikin tontti riittää, jos se sijaitsee liikkumisen ja palveluiden kannalta järkevällä paikalla.

Pientaloilla voidaan toteuttaa hyvinkin tehokasta maankäyttöä, mutta liiallinen tehokkuuden tavoittelu voi heikentää alueen viihtyvyyttä. Mitä tiiviimpää rakentaminen on, sitä tärkeämpää on kaavoittajien ja rakentajien vuoropuhelu.

Rakennuslupien käsittelyaikojen venyminen huolestuttaa talovalmistajia

Asuntorakentaminen on nyt erittäin vilkasta (ks. Tilastokeskus), ja sen vuoksi lupakäsittely on joissakin kunnissa jo ruuhkautunut.

Kuntien olisi nyt tärkeää varmistaa rakennusvalvonnan resurssit, jotta luparuuhkia ei syntyisi. Uhkana on, että hankkeet viivästyvät ja pahimmassa tapauksessa jäävät jopa toteutumatta.

Omakotirakentaminen perustuu erilaajuisiin esivalmistettuihin talotoimituksiin eli ”talopaketteihin”. Massaräätälöintiin perustuva rakentaminen edellyttää hyvää aikataulusuunnittelua niin talojen suunnittelussa, elementtien tuotannossa kuin rakennustyössä asiakkaan tontilla. Lupakäsittelyn ennakoitavuus on talovalmistajille siksi jopa tärkeämpää kuin sen lyhyt kesto. Aikataulujen siirtäminen aiheuttaa ylimääräistä työtä, sillä yhden kohteen aikataulujen muuttuminen vaikuttaa myös muihin kohteisiin.

Lupaprosesseja kannattaa jatkuvasti sujuvoittaa. Tähän päästään rakennusvalvontojen ja rakennusalan yhteistyöllä. Rakentamisen TOPTEN-käytännöt ovat yhtenäistäneet määräysten kuntakohtaisia tulkintoja ja siten myös sujuvoittaneet lupaprosesseja. Rakennusalan yritykset voivat itsekin edistää lupaprosessia huolehtimalla lupahakemuksen ja suunnitelmien laadusta.

Kunnat avainasemassa asumisen toiveiden toteuttamisessa

Kuntavaaleissa valittavat valtuutetut ovat avainasemassa ratkaisemassa, minne ja minkälaisia asuntoja lähivuosina rakennetaan. Monipuolinen asuntotarjonta on veto- ja pitovoimatekijä. Kaiken kokoiset kunnat hyötyvät siitä, että tarjolla on mahdollisuuksia myös oman tuvan rakentamisesta kiinnostuneille.

Pientaloteollisuus on koonnut viisi syytä, miksi on tärkeää huolehtia myös omakotirakentamisen mahdollisuuksista:

  1. Omakotiasukkaat ovat tyytyväisimpiä asumiseensa
  2. Uusissa omakotitaloissa on edullisimmat asuinneliöt – myös asuminen on edullista
  3. Pientalorakentaminen työllistää ja tuo verotuloja
  4. Omakotitalot ovat edelläkävijöitä puurakentamisessa, energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä
  5. Pientalot ovat osa 2020-luvun kaupunkia

Väittämien perustelut löydät täältä.

Kimmo Rautiainen
johtaja
Pientaloteollisuus PTT ry

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä