Eurokoodien toinen sukupolvi on jo tulossa

Euroopassa valmistellaan uutta eurokoodia. Eurokoodi on rakenteiden suunnittelua koskeva normien kokonaisuus. Myös Suomessa toimitaan aktiivisesti eurokoodien parantamiseksi. Tavoitteena uusimisessa on parantaa suunnittelunormin käytettävyyttä ja vähentää kansallisten valintojen määrää.

Eurokoodien merkitys on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana kuriositeetista suunnittelijan tärkeimmäksi normiksi. Ne muodostavat perustan kaikelle rakenne- ja geosuunnittelulle Suomessa ja Euroopassa. Ne edesauttavat suomalaista suunnitteluvientiä Eurooppaan ja yhdessä rakennustuoteasetuksen kanssa myös rakennustuotteiden vientiä.

Toisaalta eurokoodijärjestelmä on myös hieno osoitus eurooppalaisesta yhteistyöstä ja yhteisymmärryksen hakemisesta. Ideaalitilanteessa suuret linjat päätetään yhdessä ja tärkeät asiat (esim. varmuuskertoimet) sekä suurimmat erimielisyyden aiheet jätetään kansallisesti päätettäviksi. Parhaimmillaan erilaiset ”best practise” -käytännöt leviävät maasta toiseen.

Eurokoodien valmistelu

Kaikki eurokoodien seurantaryhmät toimivat aktiivisesti kommentoiden eurokoodiluonnoksia. Samalla kymmenet suomalaiset asiantuntijat osallistuvat eurooppalaisiin valmisteluryhmiin. Valmista pitäisi tulla viimeistään vuonna 2025. Eurokoodit julkaistaan SFS-EN-standardeina ja niitä myy SFS. Yhteensä eurokoodien osia on tulossa kuutisenkymmentä, joista Suomessa relevantteja on viitisenkymmentä. Ennen eurokoodien käyttöönottoa ympäristöministeriö ja Väylävirasto julkaisevat kansalliset liitteet. Niidenkin valmistelu on jo käynnissä.

Vaikka eurokoodiosia tullaan julkaisemaan tulevina vuosina SFS-EN-standardeina, niitä ei voi kuitenkaan ottaa käyttöön ennen kansallisten liitteiden julkaisemista. Meillä tulee tilanne, jossa voimassa olevat eurokoodit ovat saatavilla SFS:ltä, mutta niiden status on ”kumottu”. Samalla uusi, vastaava, eurokoodin osa on myös saatavilla, mutta sitä ei voi käyttää ilman kansallista liitettä. Tilanne on vastaava kuin niiden harmonisoitujen tuotestandardien kohdalla, joita komissio ei ole harmonisoinut julkaisemisesta huolimatta.

Eurokoodi-helpdesk pitää yllä tilannekuvaa eurokoodien tilanteesta. Helpdeskiin on kerätty ajantasaista tietoa kaikista eurokoodin osista, esim. nykyisten eurokoodien ja niiden käännösten virheet. Sivustolla on myös ajantasaista tietoa toisen sukupolven eurokoodien tilanteesta. Jatkossakin heldeskin tilannekatsaus toisesta sukupolvesta pidetään ajan tasalla.

Uusittu Eurokoodi-helpdesk löytyy osoitteesta www.eurocodes.fi.

Auli Lastunen
Eurokoodiasiantuntija
Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Kommentit

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä