Kivestä rakennetaan hyvinvoivia kuntia – kolme kivenkovaa vaaliviestiä

Työllisyyden edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta, kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen ja turvallisen lähiympäristön rakentaminen ovat esimerkkejä haasteista, joiden parissa kesäkuussa valittavat kuntapäättäjät eri puolilla Suomea joutuvat lähivuosina työskentelemään – ja joihin kaikkiin kotimaisista kiviaineksista valmistetut rakennusmateriaalit tarjoavat monipuolisia ratkaisuja.

Jotta yhteiskunnan ja ympäristön kannalta parhaat ratkaisut toteutuisivat rakentamisessa, on tärkeää, että kaikkia rakennusmateriaaleja kohdellaan päätöksenteossa tasapuolisesti, mahdollistaen reilu kilpailu ja kannustaen innovaatioihin. Tämä on kivipohjaisten rakennusmateriaalivalmistajien keskeinen viesti Suomen kuntiin.

Lisäksi tulevien päättäjiemme ja heidän äänestäjiensä tulisi tietää seuraavat faktat kivirakentamisesta:

1. Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua

Kivirakennusten pitkä elinkaari, energiatehokkuus ja kyky toimia pysyvänä hiilinieluna tekevät niistä ilmaston kannalta kestävän vaihtoehdon. Hiilidioksidin sitoutuminen betoniin jatkuu myös rakennuksen purkamisen jälkeen, kun betoni murskataan uusiokäyttöä varten.
Tuotannosta syntyvien päästöjen leikkaamiseksi tehdään alalla aktiivista, tuloksellista työtä, jonka ansiosta tulevaisuuden kivirakennukset ovat entistäkin vähäpäästöisempiä.

Kivimateriaalien kierrätysaste on korkea, ja niiden uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti.

On myös tärkeä muistaa, että kivirakentaminen mahdollistaa suurelta osin vihreän energian tuotannon. Tuulivoimaloilla, vesivoimaloilla ja ydinvoimaloilla on keskeinen rooli tärkeiden päästötavoitteiden saavuttamisessa, ja niiden kaikkien rakentamisessa kivipohjaiset materiaalit ovat välttämättömiä.

2. Kivestä rakennetaan kestävää ja viihtyisää lähiympäristöä

Kivi on perusta toimivalle, turvalliselle ja viihtyisälle lähiympäristölle. Betoni ja muuratut rakenteet mahdollistavat kohtuuhintaisen asumisen lisäten näin tasa-arvoa ihmisten välillä. Kestävät, turvalliset, pitkäikäiset ja monenlaisiin käyttötarkoituksiin muokkautuvat kivirakennukset ovat kustannustehokkaita rakentaa ja siten loistava vaihtoehto kuntien asuin- ja palvelutarjontaa ajatellen.

Viihtyisään lähiympäristöön kuuluu myös kauneus, ja kivestä on moneksi. Eri aikakausille ominaiset rakennukset, vanhojen kävelyteiden mukulakivet ja puistojen suihkulähteet kantavat mukanaan maamme historiaa, joka yhdessä modernien kivirakentamisen ratkaisujen kuten graafisen betonin ja vehreiden viherkattojen kanssa luo viehättävää kaupunkiympäristöä, joka tarjoaa jotakin jokaiseen makuun.

3. Kivirakentaminen työllistää alueellisesti

Kivirakentaminen on suomalaista työtä, joka pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä ja luo ympärilleen hyvinvointia. Kunnissa alan yrityksillä on suuri merkitys alueellisen kasvun tekijöinä, työnantajina ja työllisyyden ylläpitäjinä. Tämä merkitys korostuu koronan aiheuttamista taloushaasteista toipuvassa Suomessa.

Kivirakentaminen työllistää ihmisiä eri puolilla maata, sekä suoraan tuoteteollisuuden kautta että välillisesti. Valtaosa kotimaista raaka-ainetta hyödyntävistä toimijoista on keskisuuria perheyrityksiä. Työsuhteet ovat usein pitkiä, ja pienellä paikkakunnalla toimivan yrityksen palkkalistoilla voi olla saman perheen jäseniä monessa polvessa. Yritykset työllistävät myös erityisryhmiä kuten maahanmuuttajia ja huolehtivat työntekijöidensä kouluttamisesta.

Tiina Kaskiaro
Tuoteryhmäpäällikkö
Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä