Kehitys kehittyy ja jännitys tiivistyy – onko rakentamisen tietomallintaminen vihdoin läpimurron kynnyksellä?

Tietomallintaminen rakennushankkeissa on kulkenut pitkän matkan. Ensimmäisiä malleja tehtiin 90-luvulla ja jo tuolloin puhuttiin tietomallintamisen tuloillaan olevasta läpimurrosta. Siitä asti olemme sitä toiveikkaina odottaneet, mutta ehkäpä nyt pääsemme sitä viimein todistamaan.

Tietomallintamisen kehitys on kulkenut suhteellisen loogisen ja ennalta-arvattavan polun. Ensi alkuun suunnittelijat tekivät siitä työkaluja omaa arkeaan helpottamaan, seuraavassa vaiheessa rakennustuotteiden valmistajat ja rakentajat alkoivat nähdä siinä mahdollisuuksia oman työnsä tehostamiseen sekä logistiikan ja hankintojen parempaan hallintaan. Nyt ollaan ottamassa seuraavaa askelta, jonka myötä kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät pystyvät hyödyntämään tietomallien sisältöä rakennusten ylläpidossa ja huollossa.

Kun vielä samaan aikaan rakentamisen lainsäädännön uudistuksen myötä tietomallintamisesta tulee ainakin osittain pakollista, on mahdollista saada koko kiinteistö- ja rakentamisala mukaan sekä hyödyntämään että edelleen kehittämään tietomallintamista.

Jotta kaikki alan toimijat voivat hyödyntää rakennushankkeissa jo aiemmin tehtyä työtä, on pelisääntöjen ja toimintatapojen oltava ennalta yhteisesti sovittuja. Pelkästään ohjelmistolähtöisestä ajattelusta on päästävä eteenpäin. Monen järjestelmän erinomaisuus kaatuu siihen, että se ei keskustele muiden järjestelmien kanssa. Näihin päiviin saakka tiedonsiirto on toiminut heikosti tai ei ollenkaan. Nyt tekeillä olevan standardoinnin myötä tietomallien sisältöä päästään määrittelemään sekä suunnittelun, rakentamisen että rakennuksen ylläpidon kannalta järkevästi ja ennen kaikkea yhteensopivassa formaatissa. Kun standardi antaa tiedonsiirrolle tietyn sapluunan, aluillaan oleva YTV2020-hanke pääsee jatkamaan kehitystyötä sisältölähtöisesti.

Suomessa yhteisiä pelisääntöjä kehitetään erityisesti yhteentoimivuusalustaa hyödyntämällä, jonka avulla yhteiset toimintatavat ovat heti kaikkien nähtävillä, yhteisesti hyväksyttyinä. Työtä kuitenkin riittää edelleen yleisten tietomallivaatimusten päivittämisessä, nykyiset kun alkavat olla kohta kymmenen vuoden takaa. Tahtotila yleisten tietomallivaatimusten päivittämiseksi ainakin on selkeä. 89 yritystä ja organisaatiota on allekirjoittanut YTV2020-julkilausuman: päivityksen tarve on nyt.

Palikat tietomallintamisen laajamittaiseen hyödyntämiseen alkavat siis olla jo valmiina. Suurin haaste juuri alkaneella vuosikymmenellä taitaa kuitenkin olla alan kaikkien toimijoiden mukaan saaminen; jos tietomallintamisesta halutaan vakioitu ja normaali toimintatapa, täytyy kiinteistö- ja rakentamisalan pienimpienkin yritysten ymmärtää oma osuutensa niin mallin hyödyntämisessä kuin sen täydentämisessäkin seuraavalle taholle. Pienin askelin tämäkin toimintakulttuurin muutos saadaan käyntiin, työtä sen parissa riittää meille kaikille.

Jani Kemppainen
Asiamies, rakentamisen kehitys ja energiatehokkuus
Rakennusteollisuus RT ry

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä