Kalvomuovi kiertoon rakentamisessa

Hiljan allekirjoitettu rakentamisen muovit green deal -sopimus on konkreettinen, lapiovalmis kiertotalousratkaisu, jonka myötä kalvomuovien erilliskeräys työmailla, urakoissa ja rakentamisen toimitusketjussa vauhdittuu. Green deal -sopimuksia on Suomessa solmittu jo aiemminkin, mutta tämä rakentamisen muoveja koskeva sopimus on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, koska siinä on mukana koko arvoketju. Sopimus ei pidäkään sisällään pelkästään kalvomuovin erilliskeräystä ja kierrätystä vaan kattaa myös tavoitteen rakentamisen kalvomuovien raaka-aineen kierrätysraaka-aineosuudelle: 40 prosenttia vuoden 2027 loppuun mennessä.

Rakennusteollisuus on osallisena arvoketjun kahdessa lenkissä: tuoteteollisuudessa ja rakentamisessa. Tuoteteollisuus käyttää kalvomuovia tuotteidensa pakkaamiseen, mutta myös vastaanottaa tarvitsemiaan raaka-aineita kalvomuoviin pakattuna. Tuoteteollisuuden yritykset ovatkin avainasemassa kalvomuovin kierrätysraaka-aineosuustavoitteen täyttämisessä luomalla kysyntää kierrätysraaka-aineesta valmistettujen pakkauskalvomuovien käytössä.

Rakentaminen, niin talonrakennus kuin infrakin, on puolestaan keskiössä merkittävien kalvomuovimäärien keräämiseksi. Kalvomuovia kertyy työmaille runsaasti pakkauksista ja suojaamisesta. Osalla työmaista kalvomuovin erilliskeräysastian sijoittaminen on tilanpuutteen vuoksi haastavaa. Ratkaisuja keräysvälineisiin ja tyhjennystiheyteen voidaan hakea yhdessä jätehuoltotoimijan kanssa.

Kalvot työmailta puhtaina kiertoon

Toimet työmaalla ratkaisevat pitkälti kerätyn materiaalin arvon säilymisen seuraavia vaiheita ajatellen. Mitä tasalaatuisesti puhtaampaa kerätty kalvomuovi on, sitä paremmin sitä voidaan käyttää uusien muovituotteiden valmistuksessa – ja näin mahdollistaa saman muovin päätyminen seuraavalle työmaalle.

Hyvien ohjeiden ja toimivien käytäntöjen jakamiselle ja kehittämiselle on tarvetta, jotta kalvomuovien erilliskeräys saadaan osaksi työmaiden arkea. Onnistumme, kun jokainen kalvomuovia työmaalla käsittelevä tietää, miten kalvomuovin kanssa toimii, mihin sen vie ja mitä sille seuraavissa vaiheissa tapahtuu.

Uskon, että sopimuksen vaikutukset tulevat ulottumaan kirjattuja tavoitteita laajemmalle. Esimerkiksi erilaisten kierrätysraaka-aineiden käyttömahdollisuuksia selvitetään ja tullaan viemään käytäntöön. Samoin tultaneen näkemään uudenlaisia pakkaus- ja toimitusratkaisuja. Kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä kuitenkin tarvitaan, koska uudet ratkaisut edellyttävät T&K-toimia ja investointeja. Avoimin mielin ja kaikkien kalvomuovin arvoketjun toimijoiden kanssa yhteistyötä tehden tuotamme hyvinvointia koko yhteiskunnalle.

Tuuli Kunnas, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n standardisointipäällikkö, tuotepäällikkö, RT:n edustaja muovitiekartan yhteistyöverkostossa

Infotilaisuus rakennusalan uusimmasta green dealista järjestettiin 8.12.2020 ja on katsottavissa jälkikäteen, suora linkki YouTube-videoon. Tilaisuuden tallenne löytyy myös Twitteristä.

Kommentit

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä