Rakennusala jatkuvan oppimisen kärjessä – jos niin haluamme

Muuttuva työelämä ja monimutkaistuvat työtehtävät, työalan vaihdot ja työelämän monimuotoisuus edellyttävät vahvan ja laaja-alaisen peruskoulutuksen lisäksi koko elämän ja työuran jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Näin toteaa opetus- ja kulttuuriministeriö vuoden 2018 julkaisussaan ”Työn murros ja elinikäinen oppiminen”. Helpommin sanottuna tekstissä tarkoitetaan sitä, että jos et ylläpidä osaamistasi, ei sinulle kohta enää ole käyttöä.

Keskustelu osaajapulasta menee julkisuudessa usein nopeasti siihen, että vaaditaan opiskelupaikkojen lisäämistä.Tässä tavoitteessa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta vaikutukset itse ongelmaan ovat kyseenalaiset, kun ikäluokat pienenevät ja läpäisyasteet korkeakouluissa eivät esimerkiksi tekniikan alalla kestä kovin syvällistä tarkastelua. Tilastoja nopeasti silmäillessä käy selväksi myös se, että rakennusalaa opiskelleet eivät välttämättä edes jää töihin alalle. Ja että alan ammattikouluista valmistuneista työttömäksi jää joka neljäs. Tämä koskee jopa eteläisen Suomen isoja kaupunkeja. Vaikka samaan aikaan osaajista on valtava pula.

Koska koulutusjärjestelmä ei pysty riittävästi vastaamaan osaamistarpeisiin, on meidän varauduttava yhä nopeampiin ja joustavampiin tapoihin tarjota täydennyskoulutusta. Vaikeutena on se, että kenelläkään ei ole hyvää kuvaa siitä, mitä kaikkea me osaamme. Osin kyse on oppimisen ja omaksumisen monimuotoisuudesta: työssä, saati harrastuksissa, opitun tilastointi on hankalaa.

Kiinteistö- ja rakennusalalla tutkinnot, pätevyydet ja henkilösertifioinnit helpottavat osaamisen tunnistamista ja tuovat kokonaisuuteen kaivattua yhteismitallisuutta. Kaikki tämä tieto on kuitenkin hajallaan eri toimijoiden omissa rekistereissä. Miten yksittäinen kirvesmies muistaa kaikki käymänsä kurssit? Tai löytää tarvitsemansa koulutuksen? Tai miten hän muistaa, mihin nettipalveluihin on tullut täytettyä mitkäkin tiedot? Tai miksi hän yleensäkään kouluttautuisi, jos toinen vaihtoehto on viettää vapaata auringon alla vaikkapa Pattayalla?

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana (osana valtioneuvoston TE-digi-kärkihanketta) Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto ja Suomen Tilaajavastuu Oy ovat kehittämässä Luotettava työntekijä -alustaa, joka mullistaa käsityksemme työnhausta ja osaamisen ylläpidosta. Alusta mahdollistaa käyttäjälleen kaiken koulutukseen ja työelämään liittyvän tiedon hallinnan samassa paikassa – helposti ja yksinkertaisesti. Koulutus- ja tutkintotiedot, osaamiskartoitukset, pätevyydet ja referenssit. Kaikki viranomaisvahvennettuna. Sen lisäksi työhistoria ja omat henkilökohtaiset tiedot ja taidot.

Tämä avaa aivan valtavasti mahdollisuuksia sekä yksilölle että yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Sen lisäksi, että saamme kootusti tarkemman kuvan suomalaisten osaamisesta, helpottuu myös yksittäisen ihmisen työllistyminen ja hänen osaamispolkunsa muuttuvat selkeämmiksi.

Uuden digitaalisen alustan kautta on selvää, että osaamisen kehittäminen kannattaa. Palvelu varoittaa etukäteen osaamisen vanhentumisesta ja kannustaa pitämään pätevyydet voimassa. Palvelu tekee laajojen tietokantojen avulla ehdotuksia henkilökohtaisen osaamisen täydentämisestä ja kertoo, mitä tarvitaan työllistymiseen.

Palvelu tarjoaa työttömälle koko kiinteistö- ja rakentamisalan uramahdollisuudet yhdellä kertaa. Tähän kun yhdistetään vielä RATEKOn ja muiden toimijoiden e-oppimisen mahdollisuudet tai esimerkiksi MOOC-kokonaisuuksien hyödyntäminen vieraskielisten osaajien suhteen, niin meillä on käsissämme avaimet todellisille tiedon valtateille. Jos alalla niin haluamme.

Teksti on julkaistu alunperin Rakennuslehden Näkökulma-palstalla.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä