Vahva viesti

Viranomaiset, järjestöt ja yritykset ovat yhdessä kehittäneet rakennusalalle uutta yleisperehdytyksen mallia, ePerehdytystä, joka tulee syyskuussa käyttöön. Rakennustyömaat ovat edelleen yksi vaarallisimmista työpaikoista, ja perehdytyksellä voidaan merkittävästi vaikuttaa työturvallisuuteen ja koko rakennusalan imagoon.

Työmaan yleisperehdytyksen taso on tähän asti ollut yhtä hyvä kuin perehdytyksen antajakin. Tänäkin päivänä toimii monia tosi hyviä perehdyttäjiä ja kouluttajia. Toisaalta on nähty heikoin eväin annettuja yleisperehdytyksiä, joilla ei ole paljon tekemistä oppimisen ja turvallisen työskentelyn kanssa. Perehdytysmateriaalin sisältökin on voinut olla enemmän teollisuudesta kuin rakentamisesta lähtöisin.

Uudella ePerehdytyksellä halutaan korjata näitä puutteita. Sitä on koeponnistettu laajalla rakennusalaa kattavasti edustavalla testaajajoukolla. Palaute on ollut hyvää: uutta perehdytysmallia pidetään oppimiskokemuksena parempana ja sisältöä miellyttävän tasalaatuisena. Rakennusalan muuttuminen monikulttuurisemmaksi on huomioitu, valtaosa voi suorittaa yleisperehdytyksen nyt omalla äidinkielellään, mikä on merkittävä muutos aiempaan. Suomen kielen lisäksi vaihtoehtoina ovat viro, latvia, liettua, puola, venäjä, englanti ja myöhemmin myös ruotsi.

Uudessa mallissa työmaan yleisperehdytys suoritetaan kerran vuodessa ja se on voimassa kaikilla työmailla. Perehdytys suoritetaan nettiympäristössä tabletilla, kännykällä tai tietokoneella itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Sisältö on sopivasti haastava, perehdytettävä joutuu miettimään työturvallisuutta ja omaa työskentelyään oikealla tavalla. Kun yleisperehdytys suoritetaan kerran vuodessa, päivittyy työturvallisuustietoisuus jatkuvasti, mikä on hyvä asia.

Kaikille samanlaisessa oppimismateriaalissa on myös helppo reagoida rakennusalan määräysten ja suositusten muutoksiin, ala voi yhdessä päättää miten oppimismateriaalia kehitetään. Esimerkiksi nostotyön turvallisuus, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tällä hetkellä ajankohtaisia, muutoksessa olevia asioita.

Työntekijälle uusi yleisperehdytys antaa mahdollisuuden saada ajanmukaista ja tasalaatuista tietoa työturvallisuudesta. Se ei tuo työntekijälle lisää velvoitteita tai rasitteita nykyiseen verrattuna, lähinnä se aktivoi perehdytettävän itse pohtimaan turvallista työskentelyä.

Se ei myöskään poista työmaalla tehtävää, työmaan erityispiirteisiin ja jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin tehtävään perehdytystä. Nyt tälle paikan päällä tehtävään tärkeään perehdytykseen jää vain enemmän aikaa, kun yleisperehdytys on jo valmiina työntekijän saapuessa työmaalle.

Uusi yleisperehdytyksen malli tuo myös yhden hyvän rattaan lisää rakennusalan harmaan talouden torjuntaan. Suoritukseen kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista, se tapahtuu Valttikortin tai veronumeron ja yrityksen Y-tunnuksen avulla.

Perehdytystapahtuma on samalla aina viesti perehdytettävälle siitä, kuinka tärkeästä asiasta siinä oikein on kyse. Vähäisellä panostuksella tärkeä viesti ei välity. Uusi ePerehdytys viestii vahvasti siitä, että työturvallisuus on joka päivä meidän kaikkien ykkösasia työmailla.

ePerehdytys tulee käyttöön heti kesän jälkeen syyskuussa. Uskon, että hyvä sisältömateriaali yhdistettynä helppoon käyttöliittymään tulee pian saavuttamaan perehdytettävien suosion rakennustyömailla.

Tapio Jääskeläinen
Työsuojelusihteeri
Rakennusliitto


Kirjoittaja on osallistunut ePerehdytyksen kehittämisen ohjausryhmään. Lisää tietoa uudesta perehdytysmallista www.eperehdytys.fi.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä