Luottamus syntyy kokemuksista

Luottamus laatuun syntyy kokemuksista, toistuvista näytöistä laadukkaasta työstä. Se ei synny julistuksista eikä juhlapuheista. Vasta arjen työ luo katteen laatulupauksille. Nyt käynnissä oleva Rakentamisen Laatuteko -kilpailu etsii hyviä esimerkkejä laatua parantavista teoista. Pienelläkin teolla voi joskus olla suuri vaikutus, mutta tietyissä asioissa tunnistetaan tavallista enemmän potentiaalia rakentamisen laadun parantamiseen.

Rakentamisen Laatu RALA ry kysyy säännöllisesti sidosryhmiltään, miten tyytyväisiä RALAn nykyiset ja potentiaaliset sidosryhmät ovat RALAn toimintaan. Samaisen mainekyselyn yhtenä kysymyksenä kysyimme: Mitkä ovat mielestänne parhaat keinot nostaa suomalaisen rakentamisen laatua?

Saimme kysymykseen runsaasti vapaamuotoista palautetta, joka ryhmiteltiin käsiteltyjen aihealueiden pohjalta. Kyselyyn saamamme vastaukset olivat varsin laadukkaita. Eniten kommentoiduksi asiaksi nousi töiden hyvä suunnittelu. Yli neljännes vastaajista mainitsi suunnittelun tärkeänä laatuun vaikuttavana tekijänä. Suunnittelun osa-alueena korostui aikataulutus. Toiseksi eniten vastauksissa kerrottiin laadun valvonnan tehostamistarpeesta (24% vastauksista). Kolmantena seikkana (19%) vastauksissa haluttiin laatu hinnan edelle. Seuraavina pistesijoille nousivat koulutus, ammattitaito, yhteistyö eri toimijoiden välillä, kotimaisen työn tukeminen sekä toiminnan vastuullisuus. Vastaaja sai mainita useita asioita yhdessä vastauksessa.

Kyselyyn saamissamme vastauksissa oli paljon painavaa, pohdittua asiaa. Monissa vastauksissa yhtenä asiakokonaisuutena nostettiin esille ketjutus. Jos rakentamisen laatua halutaan nostaa aidosti, pitäisi urakoitsijavalinnoissa painottaa korkeaa oman työn osuutta toteutuksessa ja vähentää alihankintaa. Työtekijöiden vakituiset työsuhteet nähtiin yhtenä keinona sitouttaa työntekijät paremmin työhönsä ja kantamaan suurempaa vastuuta omasta työstään. ”Nykyisillä aliurakointiasteilla työmaat kun ovat täynnä suorittajia, joita ei kiinnosta muu kuin oman tonttinsa ripeä hoitaminen laadun ja muun kokonaisuuden kustannuksella”, todettiin yhdessä vastauksessa.

Aikataulutuksesta puolestaan todettiin, että kokonaisaikatauluissa ei välttämättä ole suuria ongelmia, mutta kun aloitukset viivästyvät jatkuvasti, niin sen jälkeen koko prosessi ruuhkautuu ja laatu heikkenee. Kokonaissuunnittelun puutteet ilmenevät aikataulujen pettämisenä.

Oman työn arvostaminen ja kunnioittaminen mainittiin vastauksissa useaan kertaan, samoin korkea työmoraali. Osaaminen, työkokemus ja yksittäisten henkilöiden ymmärryksen lisääminen siitä, miten laatu syntyy käytännön tekemisen tasolla on tärkeää. Ammattitaitoa ja asennetta ei kaivattu lisää ainoastaan työmaille, vaan myös suunnitteluun, kilpailutukseen ja valvontaan, siis koko ketjuun.

Tänä päivänä kuulee usein kommentteja siitä, että ihmiset eivät enää jaksa vastata erilaisiin kyselyihin. Tätä olen itsekin usein miettinyt. Tällä kerralla kuitenkin onnistuimme. Saimme paljon arvokasta palautetta sekä rakentamisen laadusta yleisesti että omasta toiminnastamme. Luottamus syntyy kokemuksista näkyi myös oman toimintamme osalta tuloksissa. Kaikkein positiivisimmin RALAan suhtautuvat ne sidosryhmät, jotka tuntevat RALAn toimintaa. Asiakkaat kokevat saavansa hyvää palvelua, ja he pitävät käyttämiään palveluita hyödyllisinä. Kriittisimpiä ovat yritykset, jotka eivät vielä ole RALAn asiakkaita. Heille RALAn tekemä työ ja RALAn tarjoamat palvelut eivät ole selkeitä.

Rakentamisen Laatuteko -kilpailu on oiva keino kertoa hyvistä rakentamisen kokemuksista. Alalla on tilaa positiivisille näytöille laadukkaasta toiminnasta. Ilmoittaudu kilpailuun 9.6.2017 mennessä osoitteessa: www.rakennusteollisuus.fi/laatuteko.

Tuula Råman
Toiminnanjohtaja
Rakentamisen Laatu RALA ry

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä