Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii erityisosaamista

Heidi Husari, RATEKO

Kosteus- ja homevaurioiset rakennukset ja näiden epäonnistuneet korjausyritykset ovat yleistyneet sitä mukaa kun suuri osa kiinteistökannastamme on tullut peruskorjausikään. Esimerkiksi 1960- ja 70-lukujen rakennusbuumissa käytettiin monia rakenneratkaisuita, jotka sittemmin ovat osoittautuneet riskialttiiksi. Etenkin kuntien omistuksessa on lukuisia vuosien saatossa vaurioitumaan päässeitä rakennuksia. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat rasittavatkin noin joka neljättä suomalaislasta.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen on haastava tehtävä, jossa vaaditaan monialaista erityisosaamista. Viranomaiset, alan oppilaitokset ja yritykset ovat viime vuosina kehittäneet rakennusterveyteen liittyvää koulutusta sekä koulutettujen asiantuntijoiden sertifiointi- ja pätevyydentoteamisjärjestelmää. Tavoitteena on kohottaa ja yhtenäistää sisäilmakysymyksiin perehtyneiden ammattilaisten osaamistasoa.

Sisäilmahaittojen poistamiseksi tarvitaan rakennusteknisen osaamisen lisäksi erityisosaamista muun muassa rakennusten sisäilma- ja kosteusteknisten kuntotutkimuksien tekemisestä ja kosteusvaurioiden korjaamisesta. Näihin on tarjolla täydennyskoulutusta useissa eri oppilaitoksissa. Asiantuntijat, joilla on riittävästi opintoja, soveltuvaa työkokemusta ja näyttöjä osaamisestaan, voivat hakea osaamisalueensa mukaista henkilösertifikaattia tai pätevyyttä.

Tiedot asiantuntijoista ovat kenen tahansa saatavilla julkisista rekistereistä. VTT Expert Services Oy ylläpitää rekisteriä henkilösertifikaateista ja FISE Oy pätevyyksistä. Rekisteröidyillä asiantuntijoilla on oikeanlaista osaamista niihin työtehtäviin, jotka henkilösertifikaatti tai pätevyys kattaa. Rekisteröityjen asiantuntijoiden toiminta on myös valvottua: Jokaisen henkilösertifikaatin tai pätevyyden saaneen asiantuntijan on ylläpidettävä osaamistaan ja toimittava työssään ammattimaisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Muutoin asiantuntija voi menettää henkilösertifikaattinsa tai pätevyytensä ja hänet voidaan poistaa rekisteristä.

VTT:n henkilösertifioimat rakennusterveysasiantuntijat ja FISEn päteväksi toteamat kosteusvaurion kuntotutkijat ovat parhaita osaajia toteuttamaan rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia ja toimimaan taustatukena tutkimustulosten pohjalta käynnistettävissä kosteusvaurioiden korjaushankkeissa. Samojen asiantuntijoiden osaamista kannattaa hyödyntää myös uudisrakennuskohteissa.

VTT Expert Services Oy todentaa henkilösertifioinnilla myös muun muassa asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoiden, rakennusten lämpökuvaajien ja tiiviyden mittaajien, rakenteiden kosteuden mittaajien, rakenteiden tiivistäjien ja sisäilma-asiantuntijoiden pätevyyden. VTT Expert Services Oy:n rekisterissä on yhteensä noin 6 100 voimassa olevaa henkilösertifikaattia.

Kosteusvaurioiden korjaushankkeissa tarvitaan erityisosaamista myös korjaussuunnittelussa ja korjausten työnjohdossa. Tämän kevään aikana ensimmäiset ryhmät näiden erityisalojen osaajia valmistuvat täydennyskoulutuksista ja hakeutuvat FISEn pätevyysrekisteriin. FISEn pätevyysrekisterissä on ennestään rakennusalan suunnittelijoille, työnjohtajille, rakennuttajille, valvojille ja muille asiantuntijoille todettuja pätevyyksiä yhteensä yli 8 600.

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn koulutuksissa opiskelee vuosittain 2000 – 3000 rakennusalan ammattilaista ja asiantuntijaa. Koulutusta kehitetään jatkuvasti alan muuttuviin tarpeisiin.

Heidi Husari, rehtori, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
Lina Markelin-Rantala, tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy
Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä