Miten niin en saa itse remontoida omaa taloani?

Tee se itse -remontoijat törmäävät esteeseen, kun aikovat laittaa kotitalonsa kylpyhuoneen tai vaikkapa julkisivun tai katon uuteen uskoon. Esimerkiksi vanhoissa kaakeleissa, putkieristeissä, julkisivulevyissä ja kattohuovassa saattaa olla asbestia, jonka vuoksi rakenteet on ensin tutkitutettava ammattilaisella eikä niitä saa itse purkaa, jos asbestia löytyy.

Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta, ja tieto uusista pykälistä on tullut yllätyksenä monille remonttireiskoille.

Asbestin käyttö oli Suomessa sallittua vuoteen 1994 saakka, ja kaikkiin sitä ennen valmistuneisiin taloihin on nyt hankittava valtuutetun ammattilaisen suorittama tutkimus asbestin varalta ennen mahdollisia remontti- ja purkutöitä.
Lisäksi asbestin purkutöihin tarvitaan lupa ja asianmukainen koulutus.

Omakotitalon omistava ja sitä remontoiva tai purkava yksityinen henkilö ei siis saa nykyisin itse purkaa asbestia sisältäviä rakenteita. Asbestipurkutöitä koskevat säädökset ovat tältä osin selkeät. Ne koskevat rakennuksen haltijaa ja rakennushankkeeseen ryhtyvää, oli tämä sitten yksityinen henkilö tai asunto-osakeyhtiö. Remonttiin ryhtyvä taho ei saa vaarantaa ympäristössään olevia henkilöitä, joten yksityisen henkilönkin on huolehdittava, että asbestipurkutyö tehdään asetuksen mukaisin menetelmin ja käyttäen purkutöissä valtuutettua tahoa.

Asbesti on aikanaan ollut toimiva rakennusmateriaali, mutta se on terveydelle erittäin katala aine. Asbestikuidut kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja kerääntyvät sinne, poistumatta koskaan. Tämän vuoksi lyhytaikainenkin altistus on vaarallista. Vuosittain asbestin aiheuttamia sairauksia todetaan noin tuhannella ihmisellä.

Asbestia käsiteltäessä ilmaan leviää asbestipölyä -ja kuituja. Asbestikuidut voivat olla käytännössä niin pieniä, ettei niitä ihmissilmin havaitse. Kuvaavaa on, että pienen asbestikuidun laskeutuminen lattialle muutaman metrin korkeudesta kestää normaalioloissa käytännössä kaksi viikkoa.

Asbestipurkutyötä saa tehdä lähtökohtaisesti vain sellainen taho, joka on saanut siihen valtuutuksen. Sen saaminen edellyttää muun muassa sekä käytettävissä olevia asbestipurkutyövälineitä että huoltotiloja työvälineille. Asbestipurkutöihin saavat osallistua vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet työhön asianmukaisen koulutuksen. Luvan saaneet henkilöt löytyvät Aluehallintoviraston ylläpitämästä Asbestipurkutyöluparekisteristä. VTT-todistus.fi-rekisteristä voi puolestaan hakea tiedot sertifioiduista asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoista, jotka voivat tehdä asbestikartoituksen.

Ilman valtuutusta voidaan tehdä vain yksittäinen pieni työsuorite, jossa ei käsitellä murenevaa asbestipitoista materiaalia. Esimerkkinä tällaisesta käy palosuojalevyn irrottaminen tai palo-oven lukon vaihto. Näin ollen käytännössä kaikki asbestipurkutyöt tulee teettää valtuutetulla taholla.  Pienimuotoisten kiinnikkeiden poraus, eli taulujen tai peilikaapin asennus asbestia sisältävään materiaaliin, on mahdollista tehdä ilman asbestipurkutyölupaa. Tällöinkin poraamisessa syntyvän pölyn leviäminen tulee estää ja työssä tulee käyttää asbestityön edellyttämiä henkilönsuojaimia.

Vaikkei valvova viranomainen käytännön syistä voikaan valvoa omakotitaloissa tapahtuvia remontteja, se ei poista sitä tosiasiaa, että säädökset koskevat myös yksityisiä henkilöitä. Asia on myös moraalikysymys: nukunko yöni rauhassa, kun tiedän altistaneeni itseni tai samassa taloudessa tai lähiympäristössä asuvat henkilöt tappaville sairauksille muutaman sadan euron tähden.

Kommentit

  1. Kiitos selkeästä kirjoituksesta asbestinpurkua koskevan lainsäädännön muuttumisesta. Itse olen juuri remontoimassa taloani, joka on rakennettu 80-luvulla. Kuten sanoit, tulee ennen vuotta 1994 rakennettuihin kohteisiin tilata asbestikartoitus ennen mitään purkutoimia, ja odottelen juuri sen tuloksia.

  2. Mietin juuri pitäisikö purkaa itse asunnon takka. Maskit ja haalarit kyllä olisi. En kyllä siltikään varmaan voi ottaa riskiä jos vaikka 10% todennäköisyydellä takan sisässä olisi jossain asbestia. En usko että siellä olisi, mutta kun en voi tietää. Tiilitaloni on rakennut -83.

  3. Meidän omakotitalo on myös rakennettu joskus 80-luvun alussa ja juuri vanhoissa kaakeleissa käytetty asbestia. Meinasin itse ruveta purkamaan niitä, mutta hyvä, että lukaisin täältä… eli pitää hankkia valtuutettu ammattilainen tekemään asbestikartoitus. Kiitos mielenkiintoisesta ja informatiivisesta jutusta!

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä