Aurinko nousee Itä-Helsingistä

Myllypurossa muurattiin peruskiveä koko itäisen Helsingin tulevaisuudelle viime vuoden syyskuussa. Sen varassa voi levätä pitkälti myös Uudenmaan alueen rakentamisen kohtalo. Metropolia Ammattikorkeakoulun pääkampus tuhansine opiskelijoineen on alkua Itä-Helsingin uuden ajan kaupunkikehitykselle ja mahdollisesti myös uraauurtavalle ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kytkemiselle.

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan lähitulevaisuudessa uutta infrastruktuuria ja asuntoja suuren suomalaisen kaupungin verran. Haasteena on kuitenkin jo nyt löytää rakennusalalle tarpeeksi tekijöitä ja osaajia, jotka veisivät läpi vaativat hankkeet.

Vaikka rakennusala tarjoaa hyvät uranäkymät ja kilpailukykyiset palkat, alasta kiinnostuneita näkyy hakeutuvan pääkaupunkiseudulla lähinnä ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Suomen rakennusalan suurin ammattikoulu, Stadin ammattioppilaitos, on jo pitkään kärsinyt hakijapulasta. Ala kiinnostaa uutta mahdollista rakentajapolvea kaikkein vähiten siellä missä rakennetaan jatkossakin ylivoimaisesti eniten.

Mutkikas haaste, yksinkertainen ratkaisu

Syyt ovat moninaisia, mutta nyt tarjolla on ainutlaatuinen ratkaisu vetovoiman kasvattamiseksi: Jos Stadin ammattioppilaitoksen rakennusalan toiminnot keskitettäisiin Myllypuroon samalle kampukselle Metropolian kanssa, opiskelijoille tarjoutuisi innostava opiskeluympäristö ja jatko-opintomahdollisuudet käden ulottuville. Yhteinen kampus mahdollistaisi täysin uudenlaisen oppimiskeskittymän, jossa myös yritykset ja ympäröivä yhteiskunta olisivat vahvasti mukana.

Tulevaisuuden työmarkkinoilla osaamisen ja yhteistyön roolit korostuvat entisestään. Ihmisten johtamisen ja digitalisaation haasteiden ratkaisu sekä eri toimialojen välinen yhteistyö (Myllypurossa on myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita) ovat erityisasemassa kilpailukyvyn turvaamisessa. Yhteinen kampus loisi joustavat puitteet ihmisten välisille, koulurajat ylittäville kohtaamisille ja varsinkin erilaisille kokeiluille.

Suomessa ei ole vastaavalla tavalla lähdetty kehittämään ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulutuksen välistä yhteistyötä koskaan aikaisemmin. Nyt on aika suunnata katseet 2020-luvulle ja aidosti miettiä, mitä Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla tarvitaan oikean osaamisen saavuttamiseksi.

Rakennusalan kannalta juuri ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun välinen siirtymä on yksi kriittisimmistä. Tälläkin hetkellä yli puolet rakennusalan ammattikorkeakouluopiskelijoista on käynyt ammattikoulun omaten näin hyvin laajan näkemyksen alan käytännön työtavoista. Puute osaavasta työvoimasta, etenkin työnjohdosta on puolestaan yksi keskeisistä rakentamista rajoittavista tekijöistä.  Siksi on ensiarvoisen tärkeää herättää peruskoulunsa päättävissä nuorissa kiinnostus rakennusalaan ja saada heidät hakeutumaan alan koulutukseen.

Myllypurossa 1 + 1 = 3

Stadin ammattiopisto on joka tapauksessa muuttamassa nykyiseltä paikaltaan. Jos se sijoitettaisiin Myllypuroon, yhteinen kampusratkaisu Metropolian kanssa toisi kustannussäästöjä tilojen, laitteiden ja muiden resurssien yhteiskäytöstä.

Eri koulutusasteiden opiskelijoiden tuominen samalle kampukselle avaisi koko alan kehitykselle täysin uusia mahdollisuuksia. Lisäksi oppilaitoksen sijainti monikulttuurisella alueella madaltaisi kynnystä maahanmuuttajataustaisille hakeutua rakennusalan koulutukseen ja töihin. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus rikastaisivat osaltaan kampuselämää.

Aivan Myllypuron metroaseman viereen nouseva kampusalue voisi muodostua alueen loistavaksi majakaksi, joka houkuttelisi sinne ihmisiä, palveluita ja kaupunkikulttuuria. Jo nyt Metropolia on suunnitellut hyvin innovatiivisia, alueen asukkaita hyödyttäviä living lab -tiloja. Mitä kaikkea voisivatkaan kehittää kaksi koulua yhdessä – yhdessä yritysmaailman ja kaikkien itähelsinkiläisten kanssa.

Ammattikoululle olisi sopiva tontti vapaana metroradan kupeesta. Metropolian kampus nousee jo vauhdilla, mutta vielä ehtii hypätä liikkuvaan junaan. Hiljattain syntyneestä ideasta on käyty alustavia keskusteluja niin oppilaitosten edustajien kuin Helsingin kaupungin päättäjienkin kanssa. Näillä on nyt mahdollisuus tehdä päätös, joka turvaisi itäisen Helsingin hyvinvoinnin ja eteläisen Suomen rakentamisen.

Lauri Pakkanen
asiamies, Rakennusteollisuus RT

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä