Kivirakentaminen on aluetalouden moottori

Suomi on kansantaloutena hitaan kasvun uralla. Maan hallituksen ajamat uudistukset yrittävät vauhdittaa taloutta, mutta varmuutta tuloksista ei tietenkään ole. Tarvitaan myös ymmärrystä Suomen ominaispiirteistä.

Suomi on esimerkiksi vahvasti alueiden maa. Elinvoimaisuus ei keskity Kehä III:n sisäpuolelle, vaan työtä ja toimeentuloa tarvitaan joka puolella. Tämä on samalla Suomen vahvuus: meillä on runsaat luonnonvarat, joihin aluetalous kytkeytyy. Meillä on myös alueille tyypillistä osaamista, jossa on pitkät ja hienot perinteet.

Alueiden hyvinvoinnissa ei tietenkään ole kyse vain teollisista työpaikoista. Niiden ympärillä tarvitaan ammattilaisten toteuttamia palveluja. Alihankintaketjut mahdollistavat verkottuneen yritystoiminnan. Koulutus puolestaan turvaa työvoiman osaamisen. Kuntatalouteen vaikuttaa suoraan kertyvä tai kertymättä jäävä verotulo.

Kivirakentaminen on monesti tämän aluetalouden laajan kokonaisuuden moottori. Alan pienet ja keskisuuret – usein perheyrityksinä toimivat – yritykset ovat kotipaikkakuntiensa suurimpia työllistäjiä. Ne ovat tärkeä osa paikallista yhteisöä ja heijastavat vaikutusta laajalti talouteen ja yhteiskuntaan.

Kivirakentajat haluavat myös olla aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Tulevien kuntavaalien alla edustajamme käyvät aktiivisesti dialogia paikallisten vaikuttajien kanssa. Yhdessä rakennetaan kasvua ja uusia työpaikkoja alueille.


Esa Konsti
Toimitusjohtaja
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy


Teksti on julkaistu alunperin Kivifaktaa.fi-sivustolla.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä