Poikkeuksellinen työehtosopimuskierros päätökseen

Rakennusteollisuus RT:n työehtosopimukset tällä kierroksella on nyt kokonaisuudessaan neuvoteltu. Jälleen kerran tes-kierros oli omanlaatuisensa ja sisälsi ennen näkemättömiä kiemuroita.

Harvoin on maan hallitus ottanut näin aktiivista otetta työehtosopimusasioihin. Hallitus aloitti yhteiskuntasopimuksella, jatkoi pakkolaeilla ja tyytyi kilpailukykysopimukseen (kiky). Yhteiskuntasopimus muutti matkan varrella muotoaan ja pakkolait vedettiin pois eduskunnasta. Kilpailukykysopimusta koskeva neuvottelutulos syntyi helmikuussa, se sisälsi alakohtaiset neuvottelut, jotka päättyivät toukokuun lopussa. Sopimuksen kattavuus todettiin elokuussa.

Kikyn hengessä, mutta sen ulkopuolella

Rakennusliitto ilmoitti melko pian kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen syntymisen jälkeen, että se ei tule neuvottelemaan kikyn mukaista työehtosopimusta rakennusalalle. Toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro ilmoitti rakennusalan osalta peesaavansa Rakennusliittoa. Rakennusliiton ulosjäämisen aiheuttivat erityisesti kikyyn sisältyvät vuotuisen työajan pidentäminen 24 tunnilla ja selviytymislauseke, joka olisi mahdollistanut palkkojen alentamisen yrityksen joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin.

Kiky-sopimuksella työnantajien eläke- ja sosiaaliturvamaksuja kevennetään lähivuosina merkittävästi. Koska kilpailukykysopimus saavutti yli 90 prosentin kattavuuden, palkkatulon verotusta kevennetään 500 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Nämä huojennukset tulevat myös rakennusalalle, vaikka toimiala ei kiky-sopimuksen piirissä olekaan.

Rakennusalalla on sovittu omat sopimukset kikyn ulkopuolella eikä rakennusalalla siis pidennetä työaikaa, ei työntekijöillä eikä toimihenkilöillä. Rakennusalalle ei myöskään tullut selviytymislausekkeita. Sen sijaan maan hallituksen ja kiky-sopimuksenkin tavoitteena ollut paikallisen sopimisen lisääminen eteni rakennusalalla merkittävästi. Myös palkankorotuslinja on kiky-sopimuksen mukainen eli nollalinja.

Rakennusliiton kanssa saavutettiin alan työehtosopimuksia koskeva neuvottelutulos elokuussa. Neuvottelutulos käsiteltiin RT:n ja jäsenliittojen toimielimissä ja toimialat hyväksyivät neuvottelutuloksen työehtosopimukseksi kaikilla sopimusaloilla. Voimassa olevat työntekijäsopimukset päättyvät helmikuun lopussa. Uusi sopimuskausi alkaa maaliskuussa on vuoden pituinen ja päättyy helmikuun lopussa 2018.

Neuvottelutulos Ammattiliitto Pron kanssa solmittiin joulukuun alussa ja myös sen ovat molemmat sopimuspuolet hyväksyneet. Nykyinen toimihenkilösopimus päättyy tammikuun 2017 lopussa ja uusi sopimuskausi alkaa helmikuun alussa. Toimihenkilöiden sopimuskausi kestää 15 kuukautta ja päättyy huhtikuun lopussa 2018.

Uuteen ammattiin työtä tekemällä

Ehkä eniten julkisuutta saanut neuvottelu-uutuus rakennusalalla on kuuden euron työkokeilu. Se sovittiin ensin Rakennusliiton kanssa ja sitten vastaavasti Pron kanssa. Tarkoituksena oli kehittää uusi tapa oppia ammatti työtä tekemällä.

Työkokeilusopimuksen tekeminen työntekijän tai toimihenkilön kanssa edellyttää, että yrityksessä on luottamusmiehen kanssa sovittu, että työkokeilusopimuksia voidaan tehdä. Työkokeilu voidaan tehdä vain sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole aiemmin työskennellyt alalla. Työkokeilusta voidaan sopia kuudeksi kuukaudeksi ja palkka sillä ajalla on työntekijöillä vähintään kuusi euroa tunnilta ja toimihenkilöillä vähintään 1250 euroa kuukaudessa. Työkokeilijalle on nimettävä työn ohjaajaksi toinen työntekijä tai toimihenkilö.

Sekä Rakennusliitto että Pro ovat jatkossa valmiita kehittämään rakennusalan korttimaailmaa yhdessä työnantajien kanssa. Korttimaailmassa tärkein tavoite on selkeyttää kortti- ja pätevyysviidakkoa niin, että vaadittavat luvat, pätevyydet ja sertifikaatit selviäisivät yhdestä lähteestä tai yhdellä kortilla.

Pallo siirtyy paikalliselle tasolle

Työntekijäsopimuksiin tuli myös määräys kannustavasta ja tuottavasta palkkauksesta. Sen tarkoituksena on toimia pontimena uusien palkkaustapojen kehittämiselle. Se mahdollistaa sopimisen suoraan työntekijän kanssa merkittävästi aiempaa joustavammin. Sopia voidaan tehtävän työn ja siitä maksettavan palkan lisäksi muun muassa työssä noudatettavista työaikajärjestelyistä.

Toimihenkilöpuolella puolestaan lisättiin paikallista sopimista monissa käytännön kannalta tärkeissä sopimuskohdissa kuten lopputilin maksamisessa, irtisanomis- ja lomautusmenettelyssä ja työaikapankin käytössä.

Nollalinja, työnantajamaksujen merkittävä alentaminen ja palkkaverotuksen alentaminen tekevät neuvottelukierroksesta poikkeuksellisen. Tällä kierroksella sovittujen uusien avauksien merkityksen arvioiminen jää myöhempään ajankohtaan. Työ on niiden osalta vielä kesken. Pallo siirtyy nyt paikalliselle tasolle. Saadaanko sovittua työkokeiluista ja saadaanko uudet paikallisen sopimisen mahdollisuudet käyttöön.

Toimialaliitot tulevat antamaan tarkempia tietoja omista sopimuksistaan ja järjestävät info- ja koulutustilaisuuksia. Työkokeilusta tullaan järjestämään Rakennusliiton kanssa yhteisiä infotilaisuuksia.

Tapio Kari

Työmarkkinajohtaja
Rakennusteollisuus RT ry

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä