Hyvät kiertotalousideat kiertämään

EK julkisti lokakuun lopulla raportin Syty kiertotaloudesta! Yhdessä kiinni kasvuun. Raportissa on oiva tietopaketti kiertotaloudesta sekä lähes kolmenkymmenen yrityksen kertomus kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista.

Raportti nostaa esille kiertotalouden keskeisiä periaatteita, joista tärkeimpänä ”toisen jäte on toisen raaka-aine”. Tuotteistettujen jäte- ja sivutuotevirtojen hyödyntäjänä rakennussektori voi esittää tähän useita jo pitkään käytössä olleita ja uusiakin teollisen symbioosin esimerkkejä, jotka ovat sekä resurssi- että kustannustehokkaita.

Raportin mukaan kiertotalouden keskeisenä ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Rakennukset ja niissä käytetyt rakennusmateriaalit ovat käytössä erittäin kauan. Kestävästi rakennetut rakennukset ja niiden runkorakenteet voivat palvella useita käyttötarkoituksia ja eri käyttäjäryhmiä elinkaarensa varrella.

Rakennusmateriaalit – etenkin mineraalipohjaiset – ovat elinkaarensa lopulla jätteiksi päätyessään kevyen prosessoinnin jälkeen valmiit käytettäviksi uudelleen joko sellaisenaan tai osana uusia rakennusmateriaaleja. Niin haluttaessa mineraaliset materiaalit eivät häviä teknisestä materiaalikierrosta koskaan.

Kiertotalouden edistäminen onnistuu vain sellaisessa ennustettavassa toimintaympäristössä, jossa on tunnistettu kiertotaloutta hidastavat tai sen estävät viranomaistoiminnat ja säädösesteet sekä poistettu ne ympäristönsuojelun tasoa madaltamatta. Raportti esimerkkeineen tuo tämän tosiasian hyvin esille.

Rakentamisessa kiertotalous törmäyttää usein tuotehyväksynnän ja jätelainsäädännön. Kierrätysideat saavat vastaansa tukun normeja ja epäselviä viranomaiskäytäntöjä. Kun esimerkiksi vanhoista kattohuovista kertyvää bitumikermiä alettiin käyttää asfalttiteiden päällysteen osana, viranomaiset tulkitsivat bitumikermirouheen pitkään jätteeksi. Jokaiselta asfalttiasemalta vaadittiin erillinen ympäristölupa, jotta ne saivat hyödyntää rouhetta.

Jätemateriaaleilta tuleekin poistaa raskas jätteen status ja rinnastaa ne uusiomateriaaleina primäärisiin materiaaleihin. Tuotteena tai jätteenä hyödyntämisen hyväksynnän tulee perustua samoihin kriteereihin ja ilman materiaalien välistä kilpailua vääristäviä tukia.

Pekka Vuorinen
Ympäristö- ja energiajohtaja
Rakennusteollisuus RT ry


Kirjoittaja oli mukana EK:n kiertotalousraportin taustaryhmässä.
Syty kiertotaloudesta! -raportti yritysvideoineen löytyy EK:n sivuilta.

Lue myös Pekka Vuorisen 6.11.2015 julkaistu blogikirjoitus
Rakentamisen jäte – uhka ympäristölle vai tuhlattua raaka-ainetta?

Kertomus bitumin kierrätyksen kompastuskivistä ”Syntynyt kierrätettäväksi”
Jokka-lehdessä.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä