Parhaimmat tekijät ovat ammattitaitoisia ja asiakaslähtöisiä

Tuula RåmanTilaajat haluavat yhteistyökumppaneikseen urakoitsijoita, jotka tekevät hyvää jälkeä ja joiden kanssa työskentely on miellyttävää ja sujuvaa. Tarvitaan siis vahvaa ammattitaitoa ja asiakaslähtöistä tapaa toimia. Parhaiden toteuttajien löytäminen on tärkeää.

Ammattitaidolla työ tehdään teknisesti oikein. Kun osaaminen ja työmenetelmät ovat hallussa, työn jälki on hyvää. Asiakaslähtöisyys taas tarkoittaa asiakkaan kuuntelemista ja auttamista, hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa vastaamista.

Kun kysymme RALAn asiakasyrityksiltä, mitä laatu heille merkitsee, useimmat vastaavat juuri näin: Laatu on asiakkaan toiveiden täyttämistä. Toiveet voidaan täyttää, kun tarpeet ensin selvitetään ja asetettu tavoite lopulta ratkaistaan.

Viesti selkeästi

Asiakkaan toiveet selvitetään häntä kuuntelemalla ja oikeita kysymyksiä kysymällä. Kuuntelemista täytyy jatkaa tavoitteiden selvittämisen jälkeen aina projektin loppuun saakka. On myös tärkeää reagoida asiakkaan havaintoihin ja mietteisiin ymmärtävästi. Samalla asiakasta tiedotetaan kaikista projektin vaiheista. Kerrotaan niin ongelmat kuin hyvätkin uutiset.

Tavoite on tietysti, että laadun tekniset vaateet täyttyvät. Asiakasyritystemme mielestä tärkeää on myös asiakkaan kokemus koko projektista. Hankkeesta jää todennäköisimmin myönteinen jälki, jos urakoitsija on ymmärtänyt asiakasta parhaansa mukaan.

Palaute paljastaa parhaat tekijät

Suomessa tekijöitä on rakennusalalla paljon. Tilaajan suurin haaste on löytää parhaimmat toteuttajat teknisen laadun ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista. Erilaisia tilaajan ja toteuttajan kohtaamispaikkoja on, ja niitä syntyy koko ajan lisää.

Me RALAssa yhdistämme tilaajat ja toteuttajat nettisivujemme yrityshakutoiminnolla. Siellä kuka tahansa voi tarkistaa urakoitsijan toimialapätevyyden, referenssit, tilinpäätöstiedot sekä tilaajavastuulain velvoitteiden hoidon ajantasaisuuden.

Keräämme RALA-pätevien yritysten referensseistä palautetta yritysten yhteistyökumppaneilta. Yrityshaun yhteydessä julkaisemme yhteenvedon tästä palautteesta. Tilaajat saavat raportista tietoa muun muassa siitä, kuinka hankkeen osapuolet kokevat yhteistyön sujuneen yrityksen kanssa.

Toivon, että palautetta annettaisiin nykyistä enemmän ja että se huomioitaisiin toteuttajia valitessa. Jos yritysten tärkeimpänä tavoitteena on täyttää asiakkaan toiveet ja jos siinä onnistutaan, se olisi hyvä viestiä myös tulevaisuuden tilaajille. On sekä tilaajan että toteuttajan etu, että hyvät kokemukset projektin toteutuksesta saavat näkyvyyttä.

Tuula Råman
Toiminnanjohtaja
Rakentamisen Laatu RALA ry


Teksti on julkaistu alunperin LVI-TU ry:n kotisivuilla.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä