Uudisrakentaminen lähtökuopassa?

Jari Syrjälä2VTT on tuoreessa Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksessa selvittänyt, miten paljon ja minne jatkossa tulisi rakentaa. Vuotuinen kokonaistarve on keskimäärin 30 000 uutta asuntoa, mikä on hieman enemmän kuin viime vuosien arvioitu tarve ja toteutunut tuotanto. Kuitenkin rakentaminen ja LVI-asennus ovat sinnitelleet jo neljä vuotta alhaisen uudisrakentamisen kourissa.

Kysymys kuuluukin: Käynnistyykö uudisrakentaminen? VTT:n tutkimuksen neljälletoista suurimmalle kaupunkiseudulle tarvitaan yli 760 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Se on lähes saman verran kuin koko maahan on rakennettu 25 viime vuoden aikana. Maahanmuuton kiihtyminen voi nostaa uusien asuntojen kokonaistarpeen yli 800 000 asuntoon. Muualla Suomessa uusien asuntojen rakentamistarve jää vähäiseksi heikon väestökehityksen vuoksi.

Suurimpien kaupunkiseutujen osuus asuntotuotannosta on noussut jo lähes 90 prosenttiin kaikista valmistuneista uusista asunnoista. Se kasvaa entisestään, mikäli kaupungistuminen jatkuu samalla kehitysuralla kuin nyt on toteutunut.

Asuntotuotantotarvetta arvioitiin kahden vaihtoehdon, konservatiivisen ennusteen ja kaupungistumisskenaarion, pohjalta. Kaupungistumismallissa asuntojen kokonaistarve on selvästi suurempi, koska kasvavien kaupunkiseutujen väestönlisäys edellyttää niiden kasvattavan voimallisesti myös asuntotarjontaansa. Tällöin entistä isompi osa nykyisistä asunnoista sijaitsee ikään kuin väärissä paikoissa. Uusia asuntoja tarvittaisiin 25 vuoden aikana yhteensä 760 000 eli 30 500 vuodessa. Neljäntoista suurimman kaupunkiseudun osuus olisi 95 prosenttia.

Taantuvan kehityksen mallissa olemassa oleva asuntokanta sen sijaan vastaa paremmin tarvetta. Uutta tuotantoa tarvittaisiin yhteensä 620 000 asuntoa eli vuosittain keskimäärin 25 000 asuntoa vuoteen 2040 ulottuvalla ajanjaksolla.

Edessä on huomattava yhteiskunnallinen haaste, toteutuipa kumpi malli tahansa. Esimerkiksi Helsingin seutu tarvitsee 50, Tampereen seutu 40 ja Oulun seutu peräti 54 prosenttia lisää asuntoja tämänhetkiseen asuntokantaan nähden. On riski, että asuntopula muodostuu joskus mahdollisesti käynnistyvän talouskasvun tulpaksi.

Asuntotuotantotarve 2015 – 2040 -raportti (pdf)

Jari Syrjälä
Toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry


Teksti on julkaistu alunperin Syrjällään-blogissa LVI-TU:n sivuilla.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä