Miljoona asuntoa väärässä paikassa

VTT:n tekemä Asuntotuotantotarve 2040 -selvitys julkistettiin tammikuun lopulla. Selvityksen keskeisin tulos oli, että jatkossa uudisasuntojen tuotanto painottuu vahvasti suurille kaupunkiseuduille. Helsingin seutukunnan osuus koko maan tarpeesta on puolet. Jos tähän lisätään kolme seuraavaksi suurinta kaupunkiseutua, Tampere, Oulu ja Turku, nousee neljän suurimman osuus jo 75 prosenttiin koko tarpeesta. Tämä siis sillä oletuksella, että suurten kaupunkiseutujen väestömäärät jatkavat kasvuaan entisten vuosien tapaan.

Markkinoiden eriytyminen alkoi näkyä vahvasti jo viime vuonna. Vaikka koko vuoden 2015 asuntoaloitusten määrää ei olekaan vielä tiedossa, voidaan kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella jo todeta tuotannon painottuvan vahvasti pääkaupunkiseudulle. Noin puolet asuntoaloituksista kohdistui Uudellemaalle.

Kun tulevaa asuntotuotantotarvetta peilataan asuntokannan nykyiseen alueelliseen sijoittumiseen, on ero lähes dramaattinen (Kuvio 1.) Suomessa on tällä hetkellä noin 2,9 miljoonaa asuntoa. Nykyisestä asuntokannasta joka kolmas asunto sijaitsee alueella, jossa tulevaisuudessa ei uudisasuntojen rakentamistarvetta juurikaan ole. Toisin sanoen, meillä on Suomessa käsillä tilanne, jossa noin miljoona asuntoa on tulevaan uudistuotantotarpeeseen nähden väärässä paikassa. Koska valtaosa nykyisestä asuntokannasta on rakennettu menneinä vuosikymmeninä, on ymmärrettävää, että 60-luvun yhteiskuntarakenne ei vastaa enää tämän päivän Suomea, jossa suuret kaupunkiseudut kasvavat väestökasvun seurauksena.

Jos tilannetta tarkastellaan siitä näkökulmasta, minne uudisasuntoja on rakennettu viimeisen 25 vuoden aikana ja kuinka erilainen tarve on tulevien 25 vuoden aikana, on tilanne myös hyvin poikkeava. Viimeisen 25 vuoden aikana joka neljäs asunto on rakennettu tulevaan tarpeeseen nähden väärään paikkaan. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tämä tarkoittaa, että noin 200 000 asuntoa eli 8 000 asuntoa vuodessa on rakennettu jatkossa väestöään menettäville alueille.

Miksi on tärkeää, että tulevaisuudessa uudet asunnot osattaisiin rakentaa oikeille alueille? Uusien asuntojen tarvetta nostaa väestön kasvu ja kotitalouskoon pienentyminen. Asuntojen tarjonnan lisääminen on hidas prosessi, vaikka kaavoitettua maata olisi riittävästi ja maankäyttö olisi joustavaa. Asuntojen tarjonnan lisääminen siellä, missä asunnoille on eniten kysyntää eli hinnat ovat korkeimmat, on ainut keino vastata nouseviin asumiskustannuksiin.

Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikot väestön ikääntymisestä johtuen ja kasvua on pyrittävä hakemaan ennen kaikkea tuottavuutta parantamalla. Tähän kaupungistuminen ja sen hallittu edistäminen tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden, jota harmaantuva Suomi ei saisi jättää käyttämättä. Siksi julkisen talouden kannaltakin on perusteltua tukea kehitystä esimerkiksi kaupunkiseutujen joukkoliikenneinvestointeihin osallistumalla. Tässä mielessä hallituksen tekemä esitys Raide-Jokerin rakentamiskustannuksiin osallistumisesta oli hyvin myönteinen yllätys. Järkevistä ja taloudellisesti kannattavista investoinneista pitää aina tehdä toteutuspäätökset ja vasta sen jälkeen etsiä niiden rahoitusratkaisuja eikä päinvastoin.


Sami Pakarinen

Pääekonomisti
Rakennusteollisuus RT ry

Kommentit

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä