Rakentamisen tilastoista uutta tietoa, mutta paljon on vielä arvioiden varassa

Sami PakarinenTilastokeskus julkisti tänään rakennus- ja asuntotuotantotilastoja kuluvan vuoden tammikuulta maaliskuun loppuun. Tätä ennen tietoja oli saatavilla ainoastaan vuoden 2014 lokakuuhun asti. Rakennus- ja asuntotuotannon tilastointikatkos on Tilastokeskuksen tilastointihistorian pisin. Talouden suhdannetilanne huomioiden tilastointikatkos ei olisi voinut sattua huonompaan aikaan.

Tilastointiuudistuksen ongelmat eivät ole Tilastokeskuksessa, koska uuden pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton myötä kunnilla on vaikeuksia toimittaa rakennustietoja Väestörekisterikeskukseen. Tilastokeskus perustaa rakennus- ja asuntotuotantotilastoinnin Väestörekisterikeskuksen aineistoihin, jotka ovat tällä hetkellä puutteellisia. Riittävän kattavan ja luotettavan datan saanti siis estää tilastotuotannon toistaiseksi.

Tänään julkaistut tiedot antavat varsin erilaisen kuvan talonrakentamisen tilanteesta verrattuna viime joulukuussa julkitulleisiin tietoihin. Jo joulukuussa oli selvää, että etenkin aloitustiedot ovat puutteellisia. Viime vuoden lokakuussa talonrakentamisen aloitustiedot olivat vuosisummana tarkasteltuna noin 24 miljoonaa kuutiometriä ja rakennusluvat vastaavasti noin 29 miljoonaa kuutiometriä. Nyt maaliskuussa uusien arvioitujen tietojen perusteella aloitusten taso on noin 34 miljoonaa kuutiometriä ja lupien vastaavasti noin 30 miljoonaa kuutiometriä. Tasokorjaus aloitusten osalta oli odotettavissa korotusmenettelyn puutteen vuoksi, mutta revision suuruusluokka on silti varsin suuri. Silmiinpistävää on myös aloitusten rakennuslupia korkeampi taso.

Kuinka muuttuneet tiedot suhteutuvat Rakennusteollisuuden maaliskuussa julkaisemaan ennusteeseen? Vaikka luvut niin talonrakentamisen kuutioaloitusten kuin asuntoaloitustenkin osalta ovat selvästi suurempia kuin ennusteessamme maaliskuussa, suhdannekuva pysyy jokseenkin samansuuntaisena. Talonrakentamisen aloituskuutiot kasvavat jo nyt, mutta volyymi kääntynee kasvuun vasta ensi vuonna.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset

Myös asuntotuotannon osalta aloitusten taso muuttui lokakuusta 2014 tämän vuoden maaliskuuhun vuosisummana noin 21 000 asunnosta 29 400 asuntoon. Maaliskuussa ennustimme vuodelle 2014 yhteensä 24 500 asuntoaloitusta, joka on siis selvästi alle nyt tilastoidun. Maaliskuussa valtionvarainministeriön RAKSU-ryhmä arvioi asuntotuotannon tasoksi noin 25 000 asuntoa.

Huolimatta tänään tulleista uusista tiedoista, rakentamisen tilastointikatkos jatkuu yhä. Noin viidennes aloituksista on yhä arvioitu menetelmäperusteisesti. Tästä syystä Tilastokeskus ei julkaise tarkkoja tietoja julkisissa tilastotietokannoissa. Seuraava päivitys tietoihin saadaan mahdollisesti juhannuksen jälkeisellä viikolla. Toivottavasti tällöin kasassa on riittävästi tietoja, jotta aineiston päivityksissä päästäisiin vihdoin ja viimein normaaliin päiväjärjestykseen.

Sami Pakarinen
Pääekonomisti
Rakennusteollisuus RT ry

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä